fbpx

ÜDY Belgesi Nedir? 2023

04.07.2022
1.618
ÜDY Belgesi Nedir? 2023

Meb Üdy Belgesi Nedir, Üdy Belgesi Nasıl Alınır, Üdy Belgesini Kimler Almalıdır soruları sürekli Üst Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Belgesi, Fiyatları hakkında tüm güncel bilgileri aktaracağız.

ÜDY Belgesi Nedir?

ÜDY Belgesi alacak kişilerin yetki belgelerine sahip bir firmada Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmaları aranan şartlardan en önemlisidir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsam ve faaliyetlerini göstermekte olan gerçek veya tüzel kişilerin yetkili pozisyonlarda ve unvanlarda faaliyet göstermesi gerekmektedir. ÜDY Belgesi Nedir, Yetki faaliyetleri ise yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör gibi şeklinde olmalıdır. Bu şekilde ÜDY Belgesi almaya hak kazanacaklar ve denetimlerde bu belge sizlerden talep edilecektir.

ÜDY Belgesi Nedir 2023
ÜDY Belgesi Nedir 2023

Üdy Belgesi nedir, ÜDY Belgesi almak için en önemli şartlardan bir tanesi de “Lise Mezuniyet” şartıdır. Her lise mezunu şartını yerine getirenler hem yeni bir iş hacmi hem de yeni bir kariyer için bu belgeyi tercih edebilirler.

ÜDY Belgesi Nedir, ÜDY Belgesi bulundurmayan veya sahip olmayan firmaların belirli yönetmelikler ve maddeleri gereğince belirtilmiştir. Yönetmelik gereğince “Yetki belgesine sahip Üst Düzey Yöneticilerin, ilk yetki belgesi aldığı tarihten itibaren 6(altı) içerisinde, Mesleki Yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme ve faaliyetleri süresince muhafaza etmeleri zorunludur. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar için Yönetmeliğin “Geçici Durdurma” başlığı altında 77(yetmiş yedi) ‘nci fıkrasının (a) bendi “43(kırk üç) ‘üncü maddenin 15(on beş) ve 18(on sekiz) ‘inci fıkrasına aykırı hareket ettiği belirlenen. Yetki belgesi sahipleri aynı ihlali 1 yıl içerisinde 3(üç) defa tekrarlamaları durumunda faaliyetleri 10(on) gün süre ile geçici olarak durdurulur” hükmüne sahiptir.

ÜDY Belgesi Nedir sorusu sürekli sorulan sorulardan bir tanesi olmuştur. ÜDY Belgesini söyle açıklamak mümkündür. Bir firmada Üst Düzey Yönetici olarak görev yapıyor ve firmanızın yetki belgeleri gereğince ÜDY Belgesine sahip Üst Düzey Yönetici istihdam zorunluluğu var ise ÜDY Belgesi almak zorundasınızdır.

Hangi Firmalarda ÜDY Belgesi Olmalıdır?

Yetki Belgeleri; B1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi, D1 Yetki Belgesi, L1 Yetki Belgesi, L2 Yetki Belgesi, M2 Yetki Belgesi, M3 Yetki Belgesi, N2 Yetki Belgesi, P2 Yetki Belgesi, R1 Yetki Belgesi, R2 Yetki Belgesive T1 Yetki Belgesi belge türlerinden en az birine sahip olan kurum veya kuruluşlar en az 1 adet ÜDY Belgesine sahip bir Üst Düzey Yönetici istihdam etmek zorundadırlar.

İstihdam zorunluluğu olan firmaları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Kaç Çeşit ÜDY Belgesi Vardır?

ÜDY Belgesi de diğer belgeler gibi 4(dört) farklı belge bulunmaktadır. Belgeler belirlenirken, Uluslararası – Yurtiçi ve Yolcu – Yük şeklinde belirlenmektedir.

ÜDY 1 Belgesi; Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

ÜDY 2 Belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

ÜDY 3 Belgesi; Uluslararası kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

ÜDY 4 Belgesi; Yurtiçi kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan Üst Düzey Yöneticilere verilecek olan ÜDY Belgesidir.

Alma Şartları;

ÜDY Belgesi Nedir, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan;

B1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi, D1 Yetki Belgesi, L1 Yetki Belgesi, L2 Yetki Belgesi, M2 Yetki Belgesi, M3 Yetki Belgesi, N2 Yetki Belgesi, P2 Yetki Belgesi, R1 Yetki Belgesi, R2 Yetki Belgesi ve T1 Yetki Belgesi sahiplerinin, en az birer adet ÜDY Belgesine sahip Üst Düzey Yönetici ve ODY Belgesine sahip Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÜDY Belgesini Kimler Almalıdır?

ÜDY 1 ve ÜDY 2 Belgesini;

 • Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
 • Yolcu taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
 • Geleceğine önem veren öğrenciler
 • En az lise mezunu olan herkese

Üst Düzey Yöneticilik belgesini alabilirler.

ÜDY 3 ve ÜDY 4 Belgesini;

 • Yük taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
 • Yük taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
 • Geleceğine önem veren öğrenciler
 • En az lise mezunu olan herkese

ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları

 • Üniversite veya Yüksekokullarından 4(dört) yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma, karayolu trafiği mezun olanlar ve diğer bölümlerden mezun olup taşımacılık, ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, karayolu trafiği bölümlerinde ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 • Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
 • Orta Düzey Yöneticilik yani ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5(beş) yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olur. Yapılan ÜDY sınavlarında başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olurlar.

ÜDY Belgesi Nedir
ÜDY Belgesi Nedir

İstihdam Zorunluluğu

ÜDY 1 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;

 • A2 (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B1 (Otobüs ileUluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

istihdam etmek zorundadır.

ÜDY 2 ve ODY 2 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;

 • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

istihdam etmek zorundadır.

ÜDY 3 ve ODY 3 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;

 • C2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • C3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda, ODY3 belgeli en az bir yönetici
 • L2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • M3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

istihdam etmek zorundadır.

ÜDY 4 ve ODY 4 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar;

 • K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler)) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici

istihdam etmek zorundadır.

ÜDY Belgesi Nasıl Alınır?

ÜDY Belgesi Nedir ve nasıl alınır, ÜDY Belgesi alacak kişilerin en az lise mezunu olması şartı bulunmaktadır. Mezuniyet şartını tamamlayan kişiler başvurularını gerçekleştirebilmek için öncelikle ÜDY Belgesini nasıl almanızın gerektiğine bakmamız gerekiyor. ÜDY Belgesi alırken 2(iki) farklı muafiyet durumunuz bulunmaktadır. Bunlardan biri ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyeti diğeri ise Sınavsız ÜDY Belgesi olarak bilinmektedir.

ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları

 • Üniversite veya Yüksekokullarından 4(dört) yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma, karayolu trafiği mezun olanlar ve diğer bölümlerden mezun olup taşımacılık, ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, karayolu trafiği bölümlerinde ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 • Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
 • Orta Düzey Yöneticilik yani ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5(beş) yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olur. Yapılan ÜDY sınavlarında başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olurlar.

Sınavsız ÜDY Belgesi Şartı

ÜDY Belgesi Nedir sınavsız, 25.02.2006 tarihinden önce yetki belgelerine sahip bir firmada imza yetkilisi olarak görev yapmış ve bunu belgelendirme durumunda Sınavsız ÜDY Belgesi hakkı bulunmaktadır.

ÜDY Belgesi Nedir, Bu durumların sağlanmaması durumunda sizlerden istenilecek, gerekli üdy belgesi evraklarını merkezimize ibraz etmeniz gerekecektir. İbraz ettikten sonra başvuru, dersler ve sınav olarak 5(beş) aşama şeklinde ÜDY Belgenizi alabileceksiniz. Genellikle ayın 1 ila 15 i arası kayıt dönemidir. 15’inden sonraki ilk Hafta sonu dersleriniz başlayacaktır. Sınav haftası olan bir sonraki ay ilk iki haftasına kadar eğitimleriniz sürecektir. Başarılı olmanız halinde evrağınızı merkezimizden alabilirsiniz.

ÜDY Belgesi Nereden Alınır?

ÜDY Belgesi Nedir ve nereden alınır, ÜDY Belgesi almak istiyor ve nereden alacağınızı bilmiyorsanız. Denge ÜDY Merkezi artık sizin için size en yakın yerlerde, İstanbul ilinde Maltepe, Kartal, Pendik, Kaynarca, Tuzla, İçmeler, Şifa ilçelerinde Kocaeli (İzmit) ilinde Gebze, Darıca, Dilovası ilçelerinde ÜDY Belgesi, ÜDY Eğitimi, ÜDY Merkezi ve ÜDY Sınavı hizmeti olarak sizlere alanında uzman eğitmenler eşliğinde yanınızda yer almaktayız. Hemen detaylı bilgi almak için bizleri arayın…

ÜDY Belgesi Nedir, yazımızda ÜDY Belgesi öncesi ÜDY Belgesi nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, kimlere zorunludur sorularına ÜDY Belgesi Nedir yazımızda yer verdik.

ÜDY Belgesi almak için ÜDY Kursumuza başvurabilirsiniz. Psikoteknik için randevu oluşturun.

5/5 (2 Reviews)
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.