fbpx

2024 ÜDY Belgesi Nedir?

2024 ÜDY Belgesi Nedir?

Üdy Belgesi Nedir, Üdy Belgesi Nasıl Alınır, Üdy Belgesini Kimler Almalıdır soruları sürekli Üst Düzey Yöneticilik Mesleki Yeterlilik Belgesi, Fiyatları hakkında tüm güncel bilgileri aktaracağız.

ÜDY Belgesi Nedir?

ÜDY Belgesi Nedir, ÜDY Belgesi alacak kişilerin yetki belgelerine sahip bir firmada Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmaları gerekmektedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin, yetkili pozisyonlarda ve unvanlarda çalışmaları şarttır. ÜDY Belgesi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör gibi pozisyonlarda faaliyet gösteren kişilerin almaya hak kazandığı bir belgedir. Denetimlerde bu belge sizlerden talep edilecektir.

ÜDY Belgesi, Üst Düzey Yönetici Belgesi olarak bilinir ve belirli şartları yerine getiren kişilere verilen bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgenin en önemli şartlarından biri lise mezunu olmaktır. Lise mezunu olan herkes, yeni bir iş fırsatı ve kariyer hedefi için ÜDY Belgesi‘ni alabilir.

ÜDY Belgesi‘ni bulundurmayan veya almayan firmalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen yönetmelik ve maddeler gereğince belirli yükümlülüklere uymak zorundadır. Yönetmeliğe göre, yetki belgesine sahip üst düzey yöneticilerin, ilk yetki belgesini aldığı tarihten itibaren altı ay içinde mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve faaliyetleri süresince bu belgeleri muhafaza etmeleri zorunludur. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar için yönetmeliğin “Geçici Durdurma” başlığı altında 77. fıkrasının (a) bendi uyarınca, aynı ihlali bir yıl içinde üç kez tekrarlayan firmaların faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

ÜDY Belgesi, bir firmada üst düzey yönetici olarak çalışan ve firmanın yetki belgeleri gereğince bu belgeye sahip olması gereken yöneticiler için zorunludur. Bu belgenin alınması, firmanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından önemlidir.

Üdy Belgesi Nedir
Üdy Belgesi Nedir

Hangi Firmalarda ÜDY Belgesi Olmalıdır?

ÜDY Belgesi Nedir, Yetki Belgeleri; B1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi, D1 Yetki Belgesi, L1 Yetki Belgesi, L2 Yetki Belgesi, M2 Yetki Belgesi, M3 Yetki Belgesi, N2 Yetki Belgesi, P2 Yetki Belgesi, R1 Yetki Belgesi, R2 Yetki Belgesi ve T1 Yetki Belgesi belge türlerinden en az birine sahip olan kurum veya kuruluşlar en az bir adet ÜDY Belgesine sahip bir üst düzey yönetici istihdam etmek zorundadırlar.

İstihdam zorunluluğu olan firmaları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Kaç Çeşit ÜDY Belgesi Vardır?

ÜDY Belgesi Nedir, ÜDY Belgesi de diğer mesleki yeterlilik belgeleri gibi dört farklı kategoride sunulmaktadır. Bu belgeler, uluslararası veya yurtiçi taşımacılık ve yolcu veya yük taşımacılığı şeklinde sınıflandırılmaktadır:

 • ÜDY 1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan üst düzey yöneticilere verilir.
 • ÜDY 2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan üst düzey yöneticilere verilir.
 • ÜDY 3 Belgesi: Uluslararası kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan üst düzey yöneticilere verilir.
 • ÜDY 4 Belgesi: Yurtiçi kargo, yük ve eşya taşımacılığı yapan ve yetki belgelerine sahip bir firmada yetkili olan üst düzey yöneticilere verilir.

Alma Şartları;

ÜDY Belgesi Nedir, ÜDY Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında belirli yetki belgelerine sahip firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yapan kişilere verilen mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, aşağıdaki yetki belgelerine sahip firmalar için zorunludur:

 • B1 Yetki Belgesi
 • C2 Yetki Belgesi
 • D1 Yetki Belgesi
 • L1 Yetki Belgesi
 • L2 Yetki Belgesi
 • M2 Yetki Belgesi
 • M3 Yetki Belgesi
 • N2 Yetki Belgesi
 • P2 Yetki Belgesi
 • R1 Yetki Belgesi
 • R2 Yetki Belgesi
 • T1 Yetki Belgesi

Bu firmaların en az bir ÜDY Belgesine sahip üst düzey yönetici veya bir ODY Belgesine sahip orta düzey yönetici istihdam etmeleri gerekmektedir.

Üdy Belgesi Nedir
Üdy Belgesi Nedir

ÜDY Belgesini Kimler Almalıdır?

ÜDY 1 ve ÜDY 2 Belgelerini aşağıdaki kişiler alabilir:

 • Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
 • Yolcu taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
 • Geleceğine önem veren öğrenciler
 • En az lise mezunu olan herkes

ÜDY 3 ve ÜDY 4 Belgelerini aşağıdaki kişiler alabilir:

 • Yük taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri
 • Yük taşımacılığı alanında görevli ve kariyer yapmak isteyen personeller
 • Geleceğine önem veren öğrenciler
 • En az lise mezunu olan herkes

ÜDY Belgesi Nedir, Bu belgeler, üst düzey yöneticilik yapmak isteyenler için zorunludur ve mesleki yeterliliği belgelendirmektedir.

ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları

 • Üniversite veya yüksekokullardan dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ve diğer bölümlerden mezun olup taşımacılık, ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 • Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı olarak görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
 • Üst Düzey Yöneticilik (ÜDY) türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az beş yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik eğitiminden muaf tutulurlar. Yapılan ÜDY sınavlarında başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olurlar.

Üdy Belgesi Nedir
Üdy Belgesi Nedir

İstihdam Zorunluluğu

ÜDY 1 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar:

 • A2 (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B1 (Otobüs ile Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

ÜDY 2 ve ODY 2 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar:

 • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

ÜDY 3 ve ODY 3 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar:

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ODY3 belgeli en az bir yönetici
 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda, ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

ÜDY 4 ve ODY 4 Belgesi istihdam etmesi zorunlu olan yetki belgelerine sahip firmalar:

 • K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler)) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici
 • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda, ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici
 • T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda, ODY4 belgeli en az bir yönetici

Bu yönetmeliklere göre belirtilen yetki belgelerine sahip firmalar, ilgili ÜDY ve ODY belgelerini almak ve bu nitelikleri taşıyan yöneticileri istihdam etmek zorundadırlar.

ÜDY Belgesi Nasıl Alınır?

ÜDY Belgesi Nedir ve nasıl alınır, ÜDY Belgesi alacak kişilerin en az lise mezunu olması şartı bulunmaktadır. Mezuniyet şartını tamamlayan kişiler başvurularını gerçekleştirebilmek için öncelikle ÜDY Belgesini nasıl almanızın gerektiğine bakmamız gerekiyor. ÜDY Belgesi alırken 2(iki) farklı muafiyet durumunuz bulunmaktadır. Bunlardan biri ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyeti diğeri ise Sınavsız ÜDY Belgesi olarak bilinmektedir.

ÜDY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları

Üdy Belgesi Nedir, ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi almak isteyen kişiler için belirli muafiyetler bulunmaktadır. Bu muafiyetler, belirli eğitim veya deneyim şartlarını yerine getiren kişilere sınav yapmadan ÜDY Belgesi alma imkanı sağlar. Bu muafiyetler şu şekildedir:

 • Ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma, karayolu trafiği ve ilgili diğer bölümlerden dört yıllık lisans eğitimi almış olanlar, Bu bölümlerde ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi sahibi olanlar ÜDY sınavına tabi olmadan ÜDY Belgesi alabilirler.
 • Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı olarak görev yapmış olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar ÜDY sınavına girmeden ÜDY Belgesi alabilirler.
 • ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az beş yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler ÜDY sınavına girmeden ÜDY Belgesi alabilirler. Bu kişiler muafiyet kapsamına girdiklerinde, ÜDY sınavlarında başarılı olduklarında Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olurlar. Bu sayede, belirli eğitim veya deneyim şartlarını sağlayan kişilerin ÜDY Belgesi alması kolaylaştırılmış olur.
Üdy Belgesi Nedir
Üdy Belgesi Nedir

Sınavsız ÜDY Belgesi Şartı

ÜDY Belgesi Nedir, Sınavsız ÜDY Belgesi alma hakkı, belirli koşulları sağlayan kişilere tanınan bir imkandır. Örneğin, 25.02.2006 tarihinden önce yetki belgelerine sahip bir firmada imza yetkilisi olarak en az belirli bir süre görev yapmış olanlar bu hakka sahip olabilirler. Ancak, bu koşullar sağlanmadığı takdirde, ÜDY Belgesi alabilmek için belirli bir süreç izlenmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunan kişilerin gerekli ÜDY belgesi evraklarını merkeze ibraz etmeleri istenecektir. Bu evraklar incelendikten sonra başvuru süreci, dersler ve sınavlar olmak üzere beş aşamadan oluşur. Genellikle kayıt dönemi ayın 1 ila 15’i arasında gerçekleşir. 15’inden sonraki ilk hafta sonu dersleri başlar. Derslerin tamamlanmasının ardından sınav haftası bir sonraki ayın ilk iki haftasına kadar devam eder. Başarılı olan adaylar, belgelerini merkezden alabilirler. Bu süreç, ÜDY Belgesi almak isteyenler için adım adım bir rehberlik sunar.

ÜDY Belgesi Nereden Alınır?

ÜDY Belgesi Nedir, ÜDY Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren firmalarda üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan kişilere verilen bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, ulaştırma sektöründe çalışanların belirli yasal gerekliliklere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

ÜDY Belgesi almak isteyenler için Denge ÜDY Merkezi, İstanbul‘un çeşitli ilçelerinde hizmet vermektedir. Maltepe, Kartal, Pendik, Kaynarca, Tuzla, İçmeler, Şifa gibi İstanbul ilçelerinde ve Kocaeli‘nin Gebze, Darıca, Dilovası gibi ilçelerinde ÜDY Belgesi eğitimi ve sınavı hizmetleri sunmaktadır. Bu merkezlerde alanında uzman eğitmenler eşliğinde belge almak mümkündür.

ÜDY Belgesi almak isteyenler, ÜDY Kursumuza başvurarak başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca, psikoteknik testi için randevu oluşturarak gerekli adımları atabilirler.

SRC, ODY ve ÜDY Belgesi Nereden Alınır?

ÜDY Belgesi Nedir, SRC Belgesi kadar Psikoteknik Raporu da artık sürücüler için önemli bir etken haline gelmiştir. İş alımlarında veya rutin kontrollerde sizden psikoteknik raporu istenebilmektedir. Psikoteknik raporu ibraz edememe durumunda, aynı 2024 SRC Cezaları gibi cezai işlem uygulanabilmektedir.

2024 SRC Belgesi Dersleri
ÜDY Belgesi Nedir, 1 Ayda Belgenizi Alabilirsiniz

Yazımızda ilgili tüm detayları sizlerle paylaştık. SRC Belgesi, ODY Belgesi ve ÜDY Belgesi için SRC Merkezimize başvurabilir ve 1 ayda SRC, ODY veya ÜDY Belgenizi alabilirsiniz. Psikoteknik Belgesi randevularımız devam ediyor, lütfen randevunuzu oluşturmayı unutmayın.

5/5 (1 Review)
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.