fbpx

2024 ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur?

2024 ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur?

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, ODY ve ÜDY Belgesi zorunluluğu olan firmalar belirli yetki belgelerine sahip firmalardan istenilen Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur?

Kısaca açıklamak gerekirse;

ODY Belgesi; orta düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesidir. Yetki belgelerine sahip firmaların en az bir adet taşımacılık sınıfına göre ODY Belgeli bir orta düzey yönetici bulundurması zorunludur. Bu belgeyi almak için en az orta öğretim mezunu olmanız gerekmektedir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur.

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur
ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, Aldığınız belge ömür boyu geçerli olacaktır. İlla yönetici olmanıza gerek yok, kariyer yapmak ve yönetici olarak çalışmak için de bu belgeyi alabilirsiniz. Belgenin firmada işletilebilmesi için belge sahibinin o firmada SGK priminin yatırılıyor olması gerekmektedir. Firma sahiplerinin aldığı belgelerde geçerlilik gösterir.

ÜDY Belgesi; üst düzey yöneticilik mesleki yeterlilik belgesidir. Yetki belgelerine sahip firmaların en az bir adet taşımacılık sınıfına göre ÜDY Belgeli bir üst düzey yönetici bulundurması zorunludur. Bu belgeyi almak için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Belgenin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur.

Aldığınız belge ömür boyu geçerli olacaktır. İlla yönetici olmanıza gerek yok, kariyer yapmak ve yönetici olarak çalışmak için de bu belgeyi alabilirsiniz. Belgenin firmada işletilebilmesi için belge sahibinin o firmada SGK priminin yatırılıyor olması gerekmektedir. Firma sahiplerinin aldığı belgelerde geçerlilik gösterir.

Hangi Firmalar ODY ve ÜDY Belgeli Personel Çalıştırmak Zorundadır?

Yetki Belgesi TürleriYönetici Belgesi
A1 Yetki Belgesi Otomobille Şehirlerarası Yolcu TaşımacılığıODY 2 Belgesi
A2 Yetki Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu TaşımacılığıODY 1 Belgesi
B1 Yetki Belgesi Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu TaşımacılığıÜDY 1 Belgesi ve ODY 1 Belgesi
B2 Yetki Belgesi Otobüsle Uluslararası Tarifesiz Yolcu TaşımacılığıODY 1 Belgesi
B3 Yetki Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması
C1 Yetki Belgesi Kendi İştigali İle İlgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
C2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya TaşımacılığıÜDY 3 Belgesi ve ODY 3 Belgesi
C3 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası TaşımacılığıODY 3 Belgesi
D1 Yetki Belgesi Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu TaşımacılığıÜDY 2 Belgesi ve ODY 2 Belgesi
D2 Yetki Belgesi Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu TaşımacılığıODY 2 Belgesi
D3 Yetki Belgesi Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması
F1 Yetki Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Acentesi
F2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Acenteliği
G1 Yetki Belgesi Yurtiçi Eşya Taşıma AcenteliğiODY 4 Belgesi
G2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma AcenteliğiODY 3 Belgesi
G3 Yetki Belgesi Yurtiçi Kargo TaşımacılığıODY 4 Belgesi
G4 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo AcenteliğiODY 4 Belgesi
H1 Yetki Belgesi Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu
H2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu
K1 Yetki Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya TaşımacılığıODY 4 Belgesi
K2 Yetki Belgesi Kendi İştigali İle İlgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
K3 Yetki Belgesi Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası TaşımacılığıODY 4 Belgesi
L1 Yetki Belgesi Yurtiçi Lojistik İşletmeciliğiÜDY 4 Belgesi ve ODY 4 Belgesi
L2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliğiÜDY 3 Belgesi ve ODY 3 Belgesi
M1 Yetki Belgesi İl İçi Kargo İşletmeciliğiODY 4 Belgesi
M2 Yetki Belgesi Yurtiçi Kargo İşletmeciliğiÜDY 4 Belgesi ve ODY 4 Belgesi
M3 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliğiÜDY 3 Belgesi ve ODY 3 Belgesi
N1 Yetki Belgesi İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliğiODY 4 Belgesi
N2 Yetki Belgesi Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliğiÜDY 4 Belgesi ve ODY 4 Belgesi
P1 Yetki Belgesi İl İçi Dağıtım İşletmeciliğiODY 4 Belgesi
P2 Yetki Belgesi Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliğiÜDY 4 Belgesi ve ODY 4 Belgesi
R1 Yetki Belgesi Yurtiçi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüÜDY 4 Belgesi ve ODY 4 Belgesi
R2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüÜDY 3 Belgesi ve ODY 3 Belgesi
TİO Yetki Belgesi Taşıma İşleri OrganizatörlüğüÜDY 3 Belgesi ve ODY 3 Belgesi
T1 Yetki Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliğiÜDY 2 Belgesi ve ODY 2 Belgesi
T2 Yetki Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliğiODY 2 Belgesi
T3 Yetki Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliğiODY 4 Belgesi
ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur

ODY ve ÜDY Belgesi Kapsamları

  • ÜDY 1 Belgesi aldığınızda ÜDY 2 Belgesi, ODY 1 Belgesi ve ODY 2 Belgesini
  • ÜDY 2 Belgesi aldığınızda ODY 2 Belgesini
  • ÜDY 3 Belgesi aldığınızda ÜDY 4 Belgesi, ODY 3 Belgesi ve ODY 4 Belgesini
  • ÜDY 4 Belgesi aldığınızda ODY 4 Belgesini
  • ODY 1 Belgesi aldığınızda ODY 2 Belgesini
  • ODY 2 Belgesi aldığınızda ODY 4 Belgesini

kapsamaktadır.

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, 1 ve 3 belgeleri uluslararası geçerliliği olan belgelerdir. 2 ve 4 belgeleri ise yurtiçi geçerliliği olan belgelerdir.

ODY ve ÜDY Belgesi Bulundurmayan Firmalara Uygulanan Cezalar

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, İstihdam Zorunluluğu Olan Firmalar yetki düzeylerine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi almış Orta veya Üst Düzey Yönetici bulundurmamaları durumunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43(kırk üç) ‘ü maddesinin 15(on beş) ‘inci fıkrası gereğince “Yetki belgesi sahipleri ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6(altı) ay içinde Mesleki Yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur
ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur

Buna göre; mevcut yeki belgesi sahibi firmalar Üst ve Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin faaliyetleri süresince istihdam etmek zorundadırlar. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6(altı) ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi istihdam etmekle yükümlüdürler.

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, İstihdam etmemeleri durumunda yönetmeliğin 76(yetmiş altı) ‘ncı maddesinin (n) Bendi; “43(kırk üç) ‘üncü maddesinin 15(on beş) ‘inci fıkrasının A ve B bentlerine aykırı hareket eden yetki belgelerine sahip firmalara her bent için 3(üç) uyarı cezası verilir.

ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, Yönetmeliğin “Geçici Durdurma” başlıklı 77(yetmiş yedi) ‘nci maddesinin 7(yedi) ‘nci fıkrasının A bendi de; 43(kırk üç) ‘ncü Maddenin 15(on beş) ‘inci ve 18(on sekiz) ‘inci fıkralarına aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri “aynı ihlali 1(bir) yıl içerisinde 3(üç) defa tekrar ederlerse faaliyetleri 10(on) gün süre ile geçici olarak durdurulur.” hükmüne amirdir.

SRC, ODY ve ÜDY Belgesi Nereden Alınır?

SRC Belgesi kadar Psikoteknik Raporu da artık sürücüler için önemli bir etken haline gelmiştir. İş alımlarında veya rutin kontrollerde sizden psikoteknik raporu istenebilmektedir. Psikoteknik raporu ibraz edememe durumunda, aynı 2024 SRC Cezaları gibi cezai işlem uygulanabilmektedir.

2024 SRC Belgesi Dersleri
ODY ve ÜDY Hangi Firmalara Zorunludur, 1 Ayda Belgenizi Alabilirsiniz

Yazımızda ilgili tüm detayları sizlerle paylaştık. SRC Belgesi, ODY Belgesi ve ÜDY Belgesi için SRC Merkezimize başvurabilir ve 1 ayda SRC, ODY veya ÜDY Belgenizi alabilirsiniz. Psikoteknik Belgesi randevularımız devam ediyor, lütfen randevunuzu oluşturmayı unutmayın.

5/5 (1 Review)
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.