fbpx

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri 2024

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri 2024

Yolcu Taşımacılığı yapacak firmaların Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve taşıma kapasitelerine en uygun yetki belgesini tercih etmeleri gerekir. Taşıma kapasite ve koltuk türüne göre seçilecek yetki belgesi türüne uygun ODY Belgesi ve ÜDY Belgesi almaları da yasal zorunluluktur.

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri
Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri

Aşağıdaki listeden Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türlerine ulaşabilir, hangi yetki belgesinin ODY Belgeli veya ÜDY Belgeli personel istihdam zorunluluğu olduğunu öğrenebilirsiniz. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi türleri ile ilgili olarak ODY – ÜDY Belgenizi alarak 6 (altı) ay içerisinde yetki belgenize tanımlamayı unutmayın. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi türleri ile ilgili olarak merak ettiğiniz tüm soruları bizlere sorabilirsiniz.

A Yetki Belgesi

Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen taşıma yetkisi, taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır;

 • A1 Yetki Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara,
 • A2 Yetki Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara

verilir.

A1 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

A1 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ODY 2 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ODY 2 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. ODY 2 Belgesi yerine kapsamlı olarak ÜDY 1 Belgesi, ÜDY 2 Belgesi veya ODY 1 Belgesi tercih edilebilir.

A2 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

A2 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ODY 1 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ODY 1 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. ODY 1 Belgesi yerine kapsamlı olarak ÜDY 1 Belgesi tercih edilebilir.

B Yetki Belgesi

Uluslararası ve yurt içi otobüsle yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen taşıma yetkisi, taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır;

 • B1 yetki belgesi : tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak olanlara,
 • B2 yetki belgesi : tarifesiz olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacak olanlara,
 • B3 yetki belgesi : sadece kendi esas iş konusuyla ilgili personel taşımacılığı yapacak, uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapmayacak olanlara

verilmektedir.

B1 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

B1 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ÜDY 1 Belgesi ve ODY 1 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ÜDY 1 Belgesi ve ODY 1 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. Burada istenilen iki ayrı kişi olacak iki ayrı yöneticilik belgesidir. Burada tercih daha kapsamlı olduğu için iki ayrı kişinin ÜDY 1 Belgesi alması olabilir.

B2 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

B2 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ODY 1 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ODY 1 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. ODY 1 Belgesi yerine kapsamlı olarak ÜDY 1 Belgesi tercih edilebilir.

B3 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

B3 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesi için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. B3 Yetki Belgesine sahip firmalar ticari olarak taşımacılık faaliyeti yerine getirmedikleri için ODY Belgesi veya ÜDY Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

D Yetki Belgesi

Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgeler, taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır;

 • D1 yetki belgesi : Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere,
 • D2 yetki belgesi : Tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere,
 • D3 yetki belgesi : Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurt içinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel kişilere,
 • D4 yetki belgesi : Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere

verilir.

D1 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

D1 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ÜDY 2 Belgesi ve ODY 2 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ÜDY 2 Belgesi ve ODY 2 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. Burada istenilen iki ayrı kişi olacak iki ayrı yöneticilik belgesidir. Burada tercih daha kapsamlı olduğu için iki ayrı kişinin ÜDY 1 Belgesi veya ÜDY 2 Belgesi alması olabilir.

D2 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

D2 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ODY 2 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ODY 2 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. ODY 2 Belgesi yerine kapsamlı olarak ÜDY 1 Belgesi, ÜDY 2 Belgesi veya ODY 1 Belgesi tercih edilebilir.

D3 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

D3 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesi için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. D3 Yetki Belgesine sahip firmalar ticari olarak taşımacılık faaliyeti yerine getirmedikleri için ODY Belgesi veya ÜDY Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

D4 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

D4 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesi için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. D4 Yetki Belgesine sahip firmalar ticari olarak taşımacılık faaliyeti yerine getirmedikleri için ODY Belgesi veya ÜDY Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

F Yetki Belgesi

Yolcu taşımacılığı sektöründe acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yönelik verilen yetki belgeleri, faaliyetin niteliğine göre çeşitlenmektedir;

 • F1 Yetki Belgesi : Yurt içinde tarifeli ticari yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere,
 • F2 Yetki Belgesi : Uluslararası ve yurt içinde tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere

verilen yetki belgeleridir.

F1 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

F1 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesi için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. F1 Yetki Belgesine sahip firmalar ticari olarak taşımacılık faaliyeti yerine getirmedikleri için ODY Belgesi veya ÜDY Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

F2 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

F2 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesi için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. F2 Yetki Belgesine sahip firmalar ticari olarak taşımacılık faaliyeti yerine getirmedikleri için ODY Belgesi veya ÜDY Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Otobüs Terminali
Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Otobüs Terminali

T Yetki Belgesi

Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetki belgeleri aşağıdaki türlere ayrılır;

 • T1 yetki belgesi : büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak olanlara,
 • T2 yetki belgesi : büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
 • T3 yetki belgesi : eşya terminali işletmeciliği yapacaklara

verilir.

T1 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

T1 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ÜDY 2 Belgesi ve ODY 2 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ÜDY 2 Belgesi ve ODY 2 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. Burada istenilen iki ayrı kişi olacak iki ayrı yöneticilik belgesidir. Burada tercih daha kapsamlı olduğu için iki ayrı kişinin ÜDY 1 Belgesi veya ÜDY 2 Belgesi alması olabilir.

T2 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

T2 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ODY 2 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ODY 2 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. ODY 2 Belgesi yerine kapsamlı olarak ÜDY 1 Belgesi, ÜDY 2 Belgesi veya ODY 1 Belgesi tercih edilebilir.

T3 Yetki Belgesi Hangi ODY Belgesi – ÜDY Belgesi Zorunludur?

T3 yetki belgesi eşya taşımacılığına girdiği için yük taşımacılığı yöneticilik belgesi istenilmektedir. T3 Yetki Belgesi bulunan bir firmanın yetki belgesini aldıktan 6 ay içerisinde ODY 4 Belgesini alması ve yetki belgesine işletmesi gerekir. 6 ay içerisinde ODY 4 Belgesinin işletilmemesi ile idari para cezası, iş durdurma gibi cezai işlemler uygulanır. ODY 4 Belgesi yerine kapsamlı olarak ÜDY 3 Belgesi, ÜDY 4 Belgesi veya ODY 3 Belgesi tercih edilebilir.

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türleri
Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi

Yolcu taşımacılığı yetki belgesi olarak aktarmış olduğumuz bu bilgiler ışığında en önemlisi ise Yolcu taşımacılığı faaliyetini yerine getiriyor ve Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Türlerinden bir tanesini alıyorsanız, 6 (altı) ay süre zarfı içerisinde sizlerden talep edilen ODY – ÜDY Belgesini yetki belgenize işletmeniz olacaktır.

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi türlerinden birine sahip olan firmanın ODY-ÜDY Belgesini yetki belgesine tanımlamaması durumunda cezai işlemler hemen 6 (altı) ay sonunda gelmese de ilerleyen süreçlerde toplu olarak da gelebilmektedir. İlgili Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesine göre cezai işlemler değişiklik gösterebilir. Alacağınız Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesine uygun yönetici belgenizi alarak Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi olarak Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi için işletmeniz gerekir.

Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi
Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi

Yolcu taşımacılığı yetki belgesi türleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorular için bizleri arayabilirsiniz.

Kurumlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ODY Belgesi ve ÜDY Belgesi vermeye yetkili kurumlardır. Psikoteknik Belgesi için ise Sağlık Bakanlığına bağlı Psikoteknik Merkezlerimizden de destek alabilirsiniz.

Tuzla ODY Belgesi veya Tuzla ÜDY Belgesi olarak bölgenin en çok tercih edilen eğitim kurumuyuz. Sadece Tuzla bölgesi olarak değil Pendik ODY Belgesi ve Pendik ÜDY Belgesi denildiğinde de kursiyerlerimiz genellikle kurumlarımızı tercih etmektedir. İstanbul ODY Belgesi ve İstanbul ÜDY Belgesi olarak tüm Türkiye’ye 1 ayda ODY – ÜDY Belgesi hizmeti sağlamaktayız.

5/5 (1 Review)
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.