fbpx

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

2 / 340

2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

3 / 340

3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

4 / 340

4. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

5 / 340

5. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

6 / 340

6. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

7 / 340

7. Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?

8 / 340

8. Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?

9 / 340

9. Aşağıdakilerden hangisi stresin DUYGUSAL belirtilerinden biridir?

10 / 340

10. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

11 / 340

11. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

12 / 340

12. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

13 / 340

13. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentasının görevlerinden biri değildir?

14 / 340

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde TIR sözleşmesi uygulanmaktadır ?

15 / 340

15. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

16 / 340

16. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

17 / 340

17. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

18 / 340

18. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

19 / 340

19. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

20 / 340

20. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

21 / 340

21. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

22 / 340

22. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

23 / 340

23. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

24 / 340

24. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

25 / 340

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

26 / 340

26. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 / 340

27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

28 / 340

28. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29 / 340

29. Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

30 / 340

30. Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listelerini kontrol etmek neden önemlidir?

31 / 340

31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

32 / 340

32. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

33 / 340

33. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

34 / 340

34. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

35 / 340

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

36 / 340

36. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

37 / 340

37. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

38 / 340

38. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

39 / 340

39. Aşağıdaki hangisi araç takip sisteminden yanıt alabileceğimiz sorulardan olamaz?

40 / 340

40. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

41 / 340

41. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

42 / 340

42. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

43 / 340

43. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

44 / 340

44. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

45 / 340

45. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

46 / 340

46. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

47 / 340

47. Devir daim su pompasının görevi nedir?

48 / 340

48. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

49 / 340

49. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

50 / 340

50. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

51 / 340

51. Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

52 / 340

52. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

53 / 340

53. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

54 / 340

54. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

55 / 340

55. Hızı 70 km/h olan bir aracın, havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 340

56. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

57 / 340

57. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

58 / 340

58. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

59 / 340

59. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

60 / 340

60. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

61 / 340

61. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

62 / 340

62. Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

63 / 340

63. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

64 / 340

64. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

65 / 340

65. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

66 / 340

66. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

67 / 340

67. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu trafik sigortalarından birisi değildir?

68 / 340

68. I. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması,
II. Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması,
III. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi,
IV. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin sırasını doğru olarak tanımlar?

69 / 340

69. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 340

70. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

71 / 340

71. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

72 / 340

72. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

73 / 340

73. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

74 / 340

74. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

75 / 340

75. Uluslararası ve yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

76 / 340

76. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

77 / 340

77. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

78 / 340

78. Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

79 / 340

79. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

80 / 340

80. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

81 / 340

81. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

82 / 340

82. Sürücü aracını hareket ettirmesiyle trafikteki diğer diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracın park edilinceye kadar da iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

83 / 340

83. Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü trafikten men edilir?

84 / 340

84. Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

85 / 340

85. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıf nedir?

86 / 340

86. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

87 / 340

87. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

88 / 340

88. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

89 / 340

89. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

90 / 340

90. Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

91 / 340

91. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

92 / 340

92. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

93 / 340

93. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

94 / 340

94. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

95 / 340

95. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

96 / 340

96. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

97 / 340

97. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

98 / 340

98. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

99 / 340

99. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

100 / 340

100. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

101 / 340

101. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

102 / 340

102. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

103 / 340

103. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

104 / 340

104. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

105 / 340

105. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

106 / 340

106. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

107 / 340

107. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

108 / 340

108. Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

109 / 340

109. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

110 / 340

110. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

111 / 340

111. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

112 / 340

112. Aşağıdakilerden hangisi stresin BEDENSEL belirtilerinden biridir?

113 / 340

113. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

114 / 340

114. Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerinden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

115 / 340

115. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

116 / 340

116. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

117 / 340

117. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

118 / 340

118. Karayolları acil yardım servisinin (Alo Karayolları) numarası aşağıdakilerden hangisidir?

119 / 340

119. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

120 / 340

120. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

121 / 340

121. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

122 / 340

122. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

123 / 340

123. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

124 / 340

124. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

125 / 340

125. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

126 / 340

126. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

127 / 340

127. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

128 / 340

128. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

129 / 340

129. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

130 / 340

130. Aşağıdakilerden hangisi benzinli ve mazotlu motorların ortak parçalarından değildir?

131 / 340

131. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

132 / 340

132. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

133 / 340

133. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

134 / 340

134. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

135 / 340

135. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

136 / 340

136. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

137 / 340

137. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

138 / 340

138. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

139 / 340

139. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri DEĞİLDİR?

140 / 340

140. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

141 / 340

141. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

142 / 340

142. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

143 / 340

143. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

144 / 340

144. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

145 / 340

145. Karayolu Trafik kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı‘nın görevi değildir?

146 / 340

146. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

147 / 340

147. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

148 / 340

148. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

149 / 340

149. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

150 / 340

150. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

151 / 340

151. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

152 / 340

152. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

153 / 340

153. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

154 / 340

154. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

155 / 340

155. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

156 / 340

156. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

157 / 340

157. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

158 / 340

158. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

159 / 340

159. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde -Yerleşim yeri dışında-Otoyolda

160 / 340

160. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

161 / 340

161. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

162 / 340

162. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

163 / 340

163. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

164 / 340

164. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

165 / 340

165. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

166 / 340

166. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

167 / 340

167. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

168 / 340

168. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

169 / 340

169. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

170 / 340

170. Araç takip uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

171 / 340

171. Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

172 / 340

172. Trafik Kanunu’nda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile kara yoluna çıkan araçlar (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?

173 / 340

173. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

174 / 340

174. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

175 / 340

175. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

176 / 340

176. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

177 / 340

177. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

178 / 340

178. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

179 / 340

179. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

180 / 340

180. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

181 / 340

181. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

182 / 340

182. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

183 / 340

183. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

184 / 340

184. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

185 / 340

185. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

186 / 340

186. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

187 / 340

187. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

188 / 340

188. Hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

189 / 340

189. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

190 / 340

190. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

191 / 340

191. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

192 / 340

192. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

193 / 340

193. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

194 / 340

194. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

195 / 340

195. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

196 / 340

196. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

197 / 340

197. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

198 / 340

198. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

199 / 340

199. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, YETKİ BELGESİNİN EKİ olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

200 / 340

200. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

201 / 340

201. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

202 / 340

202. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

203 / 340

203. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

204 / 340

204. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

205 / 340

205. Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

206 / 340

206. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

207 / 340

207. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

208 / 340

208. Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

209 / 340

209. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

210 / 340

210. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

211 / 340

211. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

212 / 340

212. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına neden olur?

213 / 340

213. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

214 / 340

214. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

215 / 340

215. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

216 / 340

216. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

217 / 340

217. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

218 / 340

218. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?

219 / 340

219. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

220 / 340

220. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

221 / 340

221. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

222 / 340

222. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

223 / 340

223. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

224 / 340

224. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

225 / 340

225. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

226 / 340

226. Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

227 / 340

227. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

228 / 340

228. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

229 / 340

229. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

230 / 340

230. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

231 / 340

231. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince en fazla kaç yaşında olmalıdır?

232 / 340

232. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

233 / 340

233. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

234 / 340

234. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

235 / 340

235. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

236 / 340

236. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

237 / 340

237. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

238 / 340

238. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

239 / 340

239. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

240 / 340

240. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

241 / 340

241. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

242 / 340

242. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

243 / 340

243. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

244 / 340

244. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

245 / 340

245. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

246 / 340

246. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

247 / 340

247. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

248 / 340

248. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

249 / 340

249. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

250 / 340

250. Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren, geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir?

251 / 340

251. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

252 / 340

252. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?