fbpx

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

2 / 340

2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

3 / 340

3. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

4 / 340

4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 340

5. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 340

6. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

7 / 340

7. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

8 / 340

8. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 340

9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?

10 / 340

10. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

11 / 340

11. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 340

12. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

13 / 340

13. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

14 / 340

14. Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren, geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir?

15 / 340

15. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

16 / 340

16. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

17 / 340

17. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18 / 340

18. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

19 / 340

19. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

20 / 340

20. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

21 / 340

21. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

22 / 340

22. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

23 / 340

23. Arızalı fakat freni bozuk olmayan araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

24 / 340

24. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

25 / 340

25. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

26 / 340

26. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

27 / 340

27. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

28 / 340

28. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

29 / 340

29. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

30 / 340

30. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

31 / 340

31. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

32 / 340

32. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

33 / 340

33. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

34 / 340

34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

35 / 340

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

36 / 340

36. Trafik kazası geçirmiş bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğunu yutmaması için hangi uygulama tercih edilir?

37 / 340

37. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

38 / 340

38. Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

39 / 340

39. Uluslararası ve yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

40 / 340

40. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

41 / 340

41. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

42 / 340

42. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

43 / 340

43. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

44 / 340

44. Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?

45 / 340

45. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

46 / 340

46. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

47 / 340

47. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

48 / 340

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince en fazla kaç yaşında olmalıdır?

49 / 340

49. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

50 / 340

50. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

51 / 340

51. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

52 / 340

52. İş kazası meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

53 / 340

53. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

54 / 340

54. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

55 / 340

55. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

56 / 340

56. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

57 / 340

57. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

58 / 340

58. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

59 / 340

59. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

60 / 340

60. Araç takip Sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

61 / 340

61. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

62 / 340

62. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

63 / 340

63. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

64 / 340

64. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

65 / 340

65. Devir daim su pompasının görevi nedir?

66 / 340

66. En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

67 / 340

67. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

68 / 340

68. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

69 / 340

69. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

70 / 340

70. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

71 / 340

71. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

72 / 340

72. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

73 / 340

73. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

74 / 340

74. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

75 / 340

75. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

76 / 340

76. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

77 / 340

77. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

78 / 340

78. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

79 / 340

79. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

80 / 340

80. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

81 / 340

81. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

82 / 340

82. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

83 / 340

83. Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

84 / 340

84. Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

85 / 340

85. Karayolları acil yardım servisinin (Alo Karayolları) numarası aşağıdakilerden hangisidir?

86 / 340

86. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

87 / 340

87. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

88 / 340

88. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

89 / 340

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
89. III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

90 / 340

90. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

91 / 340

91. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

92 / 340

92. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

93 / 340

93. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

94 / 340

94. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

95 / 340

95. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

96 / 340

96. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

97 / 340

97. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

98 / 340

98. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

99 / 340

99. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

100 / 340

100. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu trafik sigortalarından birisi değildir?

101 / 340

101. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

102 / 340

102. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

103 / 340

103. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

104 / 340

104. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

105 / 340

105. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

106 / 340

106. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

107 / 340

107. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

108 / 340

108. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

109 / 340

109. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

110 / 340

110. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

111 / 340

111. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

112 / 340

112. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

113 / 340

113. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

114 / 340

114. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

115 / 340

115. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

116 / 340

116. I. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması,
II. Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması,
III. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi,
IV. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin sırasını doğru olarak tanımlar?

117 / 340

117. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

118 / 340

118. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

119 / 340

119. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

120 / 340

120. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

121 / 340

121. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

122 / 340

122. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

123 / 340

123. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

124 / 340

124. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

125 / 340

125. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

126 / 340

126. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

127 / 340

127. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

128 / 340

128. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

129 / 340

129. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

130 / 340

130. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentasının görevlerinden biri değildir?

131 / 340

131. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

132 / 340

132. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

133 / 340

133. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

134 / 340

134. Aşağıdakilerden hangisi stresin BEDENSEL belirtilerinden biridir?

135 / 340

135. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

136 / 340

136. Aşağıdakilerden hangisi “ekonomik araç kullanımını” olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

137 / 340

137. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

138 / 340

138. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

139 / 340

139. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının sorumluluklarından birisi değildir?

140 / 340

140. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

141 / 340

141. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

142 / 340

142. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

143 / 340

143. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

144 / 340

144. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

145 / 340

145. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

146 / 340

146. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

147 / 340

147. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

148 / 340

148. Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü trafikten men edilir?

149 / 340

149. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

150 / 340

150. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

151 / 340

151. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

152 / 340

152. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

153 / 340

153. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

154 / 340

154. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası taşımacılık yaparken, araç için gerekli belgelerden biridir?

155 / 340

155. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevlerinden birisidir?

156 / 340

156. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

157 / 340

157. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

158 / 340

158. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

159 / 340

159. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

160 / 340

160. Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

161 / 340

161. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

162 / 340

162. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

163 / 340

163. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

164 / 340

164. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

165 / 340

165. ……… kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçta, 5 yıl süreyle iş yerinde, iş yeri yoksa araçlarda muhafaza edilmek zorundadır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

166 / 340

166. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

167 / 340

167. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

168 / 340

168. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

169 / 340

169. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

170 / 340

170. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

171 / 340

171. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

172 / 340

172. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

173 / 340

173. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

174 / 340

174. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

175 / 340

175. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

176 / 340

176. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

177 / 340

177. Aşağıdaki hangisi araç takip sisteminden yanıt alabileceğimiz sorulardan olamaz?

178 / 340

178. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

179 / 340

179. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

180 / 340

180. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

181 / 340

181. Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamına ne ad verilir?

182 / 340

182. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

183 / 340

183. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

184 / 340

184. Her durumda haklı olduğunu düşünen bir sürücüde aşağıdakilerden hangisinin olmadığı söylenebilir?

185 / 340

185. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

186 / 340

186. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

187 / 340

187. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

188 / 340

188. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

189 / 340

189. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

190 / 340

190. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

191 / 340

191. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

192 / 340

192. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına neden olur?

193 / 340

193. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

194 / 340

194. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

195 / 340

195. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

196 / 340

196. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

197 / 340

197. Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?

198 / 340

198. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

199 / 340

199. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

200 / 340

200. Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

201 / 340

201. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

202 / 340

202. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

203 / 340

203. Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

204 / 340

204. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

205 / 340

205. Aşağıdakilerden hangisi benzinli ve mazotlu motorların ortak parçalarından değildir?

206 / 340

206. Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

207 / 340

207. Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

208 / 340

208. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

209 / 340

209. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

210 / 340

210. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

211 / 340

211. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?