fbpx

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

2 / 340

2. Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

3 / 340

3. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

4 / 340

4. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

5 / 340

5. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

6 / 340

6. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

7 / 340

7. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

8 / 340

8. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

9 / 340

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
9. III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

10 / 340

10. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyor ise bunun nedeni nedir?

11 / 340

11. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12 / 340

12. Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamına ne ad verilir?

13 / 340

13. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

14 / 340

14. I. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması,
II. Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması,
III. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi,
IV. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin sırasını doğru olarak tanımlar?

15 / 340

15. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

16 / 340

16. En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

17 / 340

17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18 / 340

18. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

19 / 340

19. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

20 / 340

20. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

21 / 340

21. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

22 / 340

22. ……… kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçta, 5 yıl süreyle iş yerinde, iş yeri yoksa araçlarda muhafaza edilmek zorundadır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

23 / 340

23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

24 / 340

24. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

25 / 340

25. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

26 / 340

26. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

27 / 340

27. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

28 / 340

28. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

29 / 340

29. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

30 / 340

30. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

31 / 340

31. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

32 / 340

32. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

33 / 340

33. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

34 / 340

34. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri DEĞİLDİR?

35 / 340

35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

36 / 340

36. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, YETKİ BELGESİNİN EKİ olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

37 / 340

37. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

38 / 340

38. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

39 / 340

39. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

40 / 340

40. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

41 / 340

41. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

42 / 340

42. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

43 / 340

43. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

44 / 340

44. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

45 / 340

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

46 / 340

46. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

47 / 340

47. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

48 / 340

48. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

49 / 340

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50 / 340

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

51 / 340

51. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

52 / 340

52. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

53 / 340

53. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 340

54. Zayi nedir?

55 / 340

55. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

56 / 340

56. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

57 / 340

57. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

58 / 340

58. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

59 / 340

59. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

60 / 340

60. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

61 / 340

61. Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

62 / 340

62. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

63 / 340

63. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

64 / 340

64. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

65 / 340

65. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

66 / 340

66. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

67 / 340

67. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

68 / 340

68. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

69 / 340

69. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

70 / 340

70. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde TIR sözleşmesi uygulanmaktadır ?

71 / 340

71. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevlerinden birisidir?

72 / 340

72. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

73 / 340

73. Her durumda haklı olduğunu düşünen bir sürücüde aşağıdakilerden hangisinin olmadığı söylenebilir?

74 / 340

74. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

75 / 340

75. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

76 / 340

76. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

77 / 340

77. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

78 / 340

78. Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?

79 / 340

79. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

80 / 340

80. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

81 / 340

81. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde -Yerleşim yeri dışında-Otoyolda

82 / 340

82. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

83 / 340

83. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

84 / 340

84. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

85 / 340

85. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

86 / 340

86. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

87 / 340

87. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

88 / 340

88. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

89 / 340

89. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

90 / 340

90. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

91 / 340

91. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

92 / 340

92. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

93 / 340

93. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

94 / 340

94. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

95 / 340

95. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

96 / 340

96. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

97 / 340

97. Sürücü aracını hareket ettirmesiyle trafikteki diğer diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracın park edilinceye kadar da iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

98 / 340

98. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

99 / 340

99. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

100 / 340

100. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

101 / 340

101. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

102 / 340

102. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

103 / 340

103. Karayolları acil yardım servisinin (Alo Karayolları) numarası aşağıdakilerden hangisidir?

104 / 340

104. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

105 / 340

105. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

106 / 340

106. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

107 / 340

107. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

108 / 340

108. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

109 / 340

109. Aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılan taşımalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı içindedir?

110 / 340

110. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

111 / 340

111. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

112 / 340

112. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

113 / 340

113. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

114 / 340

114. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

115 / 340

115. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

116 / 340

116. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

117 / 340

117. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

118 / 340

118. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

119 / 340

119. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

120 / 340

120. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentasının görevlerinden biri değildir?

121 / 340

121. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

122 / 340

122. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

123 / 340

123. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

124 / 340

124. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

125 / 340

125. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

126 / 340

126. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

127 / 340

127. Uluslararası ve yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

128 / 340

128. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

129 / 340

129. Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda; araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri yapılması ile kasa kenarlının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için kaç yolcu taşınabilir?

130 / 340

130. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

131 / 340

131. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

132 / 340

132. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

133 / 340

133. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

134 / 340

134. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

135 / 340

135. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

136 / 340

136. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

137 / 340

137. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

138 / 340

138. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

139 / 340

139. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

140 / 340

140. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

141 / 340

141. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

142 / 340

142. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

143 / 340

143. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

144 / 340

144. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

145 / 340

145. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

146 / 340

146. Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen küçük boyutlu koli sandık paket gibi eşyaya ne ad verilir?

147 / 340

147. Araç takip uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

148 / 340

148. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

149 / 340

149. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

150 / 340

150. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

151 / 340

151. Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

152 / 340

152. Hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

153 / 340

153. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

154 / 340

154. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası taşımacılık yaparken, araç için gerekli belgelerden biridir?

155 / 340

155. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

156 / 340

156. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

157 / 340

157. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

158 / 340

158. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

159 / 340

159. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

160 / 340

160. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

161 / 340

161. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

162 / 340

162. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

163 / 340

163. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

164 / 340

164. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

165 / 340

165. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

166 / 340

166. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

167 / 340

167. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

168 / 340

168. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

169 / 340

169. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

170 / 340

170. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

171 / 340

171. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

172 / 340

172. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

173 / 340

173. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

174 / 340

174. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

175 / 340

175. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

176 / 340

176. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

177 / 340

177. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

178 / 340

178. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

179 / 340

179. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

180 / 340

180. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

181 / 340

181. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

182 / 340

182. Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

183 / 340

183. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

184 / 340

184. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

185 / 340

185. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

186 / 340

186. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

187 / 340

187. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

188 / 340

188. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

189 / 340

189. Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

190 / 340

190. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

191 / 340

191. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

192 / 340

192. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

193 / 340

193. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

194 / 340

194. Trafik kazası geçirmiş bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğunu yutmaması için hangi uygulama tercih edilir?

195 / 340

195. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

196 / 340

196. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

197 / 340

197. Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

198 / 340

198. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

199 / 340

199. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

200 / 340

200. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

201 / 340

201. Aşağıdakilerden hangisi stresin ZİHİNSEL belirtilerinden biridir?

202 / 340

202. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

203 / 340

203. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

204 / 340

204. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

205 / 340

205. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

206 / 340

206. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

207 / 340

207. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

208 / 340

208. Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

209 / 340

209. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

210 / 340

210. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?