fbpx

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

2 / 340

2. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

3 / 340

3. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

4 / 340

4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

5 / 340

5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

6 / 340

6. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

7 / 340

7. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

8 / 340

8. Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?

9 / 340

9. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

10 / 340

10. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 340

11. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına neden olur?

12 / 340

12. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

13 / 340

13. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

14 / 340

14. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

15 / 340

15. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

16 / 340

16. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17 / 340

17. Aşağıdakilerden hangisi stresin BEDENSEL belirtilerinden biridir?

18 / 340

18. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

19 / 340

19. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

20 / 340

20. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

21 / 340

21. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

22 / 340

22. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

23 / 340

23. Hızı 70 km/h olan bir aracın, havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 340

24. Uluslararası ve yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

25 / 340

25. Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerinden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 340

26. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

27 / 340

27. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

28 / 340

28. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

29 / 340

29. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

30 / 340

30. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

31 / 340

31. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

32 / 340

32. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıf nedir?

33 / 340

33. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

34 / 340

34. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

35 / 340

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

36 / 340

36. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

37 / 340

37. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

38 / 340

38. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 340

39. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

40 / 340

40. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

41 / 340

41. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

42 / 340

42. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

43 / 340

43. Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

44 / 340

44. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

45 / 340

45. Araç takip Sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

46 / 340

46. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

47 / 340

47. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

48 / 340

48. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

49 / 340

49. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50 / 340

50. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

51 / 340

51. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

52 / 340

52. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

53 / 340

53. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

54 / 340

54. Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına göre şekildeki araçların hangisi üçüncü sırada kavşağı kullanır?

 

55 / 340

55. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

56 / 340

56. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

57 / 340

57. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası taşımacılık yaparken, araç için gerekli belgelerden biridir?

58 / 340

58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

59 / 340

59. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

60 / 340

60. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

61 / 340

61. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

62 / 340

62. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

63 / 340

63. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

64 / 340

64. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

65 / 340

65. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

66 / 340

66. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

67 / 340

67. AETR’ye göre, toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi toplamda ne kadar sürede gerçekleşmelidir?

68 / 340

68. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

69 / 340

69. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

70 / 340

70. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

71 / 340

71. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

72 / 340

72. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

73 / 340

73. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

74 / 340

74. İş kazası meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

75 / 340

75. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

76 / 340

76. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

77 / 340

77. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

78 / 340

78. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

79 / 340

79. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

80 / 340

80. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

81 / 340

81. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

82 / 340

82. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

83 / 340

83. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

84 / 340

84. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri DEĞİLDİR?

85 / 340

85. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

86 / 340

86. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının sorumluluklarından birisi değildir?

87 / 340

87. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

88 / 340

88. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

89 / 340

89. Aşağıdakilerden hangisi park etmenin tanımıdır?

90 / 340

90. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

91 / 340

91. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

92 / 340

92. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

93 / 340

93. Aşağıdakilerden hangisi “İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

94 / 340

94. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

95 / 340

95. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

96 / 340

96. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

97 / 340

97. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

98 / 340

98. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

99 / 340

99. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

100 / 340

100. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

101 / 340

101. Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listelerini kontrol etmek neden önemlidir?

102 / 340

102. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, YETKİ BELGESİNİN EKİ olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

103 / 340

103. Karayolu Trafik kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı‘nın görevi değildir?

104 / 340

104. Aşağıdakilerden hangisi stresin ZİHİNSEL belirtilerinden biridir?

105 / 340

105. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

106 / 340

106. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

107 / 340

107. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

108 / 340

108. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

109 / 340

109. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

110 / 340

110. Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

111 / 340

111. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

112 / 340

112. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

113 / 340

113. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

114 / 340

114. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

115 / 340

115. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

116 / 340

116. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

117 / 340

117. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

118 / 340

118. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

119 / 340

119. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

120 / 340

120. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

121 / 340

121. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

122 / 340

122. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

123 / 340

123. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

124 / 340

124. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

125 / 340

125. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

126 / 340

126. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

127 / 340

127. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

128 / 340

128. Aşağıdakilerden hangisi benzinli ve mazotlu motorların ortak parçalarından değildir?

129 / 340

129. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

130 / 340

130. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

131 / 340

131. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

132 / 340

132. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

133 / 340

133. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

134 / 340

134. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

135 / 340

135. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

136 / 340

136. Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren, geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir?

137 / 340

137. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

138 / 340

138. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

139 / 340

139. Aşağıdakilerden hangisi “ekonomik araç kullanımını” olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

140 / 340

140. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

141 / 340

141. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

142 / 340

142. Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

143 / 340

143. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

144 / 340

144. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

145 / 340

145. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

146 / 340

146. Aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılan taşımalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı içindedir?

147 / 340

147. Trafik kazası geçirmiş bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğunu yutmaması için hangi uygulama tercih edilir?

148 / 340

148. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

149 / 340

149. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

150 / 340

150. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

151 / 340

151. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

152 / 340

152. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

153 / 340

153. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

154 / 340

154. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

155 / 340

155. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

156 / 340

156. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

157 / 340

157. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

158 / 340

158. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

159 / 340

159. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

160 / 340

160. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

161 / 340

161. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

162 / 340

162. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

163 / 340

163. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

164 / 340

164. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

165 / 340

165. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

166 / 340

166. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

167 / 340

167. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

168 / 340

168. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

169 / 340

169. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

170 / 340

170. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?

171 / 340

171. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

172 / 340

172. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

173 / 340

173. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

174 / 340

174. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

175 / 340

175. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

176 / 340

176. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

177 / 340

177. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

178 / 340

178. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

179 / 340

179. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

180 / 340

180. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

181 / 340

181. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyor ise bunun nedeni nedir?

182 / 340

182. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

183 / 340

183. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

184 / 340

184. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

185 / 340

185. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan araçların yöntemlerinden biridir?

186 / 340

186. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

187 / 340

187. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

188 / 340

188. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

189 / 340

189. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu trafik sigortalarından birisi değildir?

190 / 340

190. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

191 / 340

191. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

192 / 340

192. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

193 / 340

193. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

194 / 340

194. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

195 / 340

195. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

196 / 340

196. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

197 / 340

197. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

198 / 340

198. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

199 / 340

199. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

200 / 340

200. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

201 / 340

201. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

202 / 340

202. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

203 / 340

203. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

204 / 340

204. Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

205 / 340

205. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

206 / 340

206. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

207 / 340

207. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

208 / 340

208. Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

209 / 340

209. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

210 / 340

210. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

211 / 340

211. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

212 / 340

212. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

213 / 340

213. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

214 / 340

214. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

215 / 340

215. Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

216 / 340

216. Araç takip uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

217 / 340

217. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

218 / 340

218. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

219 / 340

219. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

220 / 340

220. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

221 / 340

221. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

222 / 340

222. Devir daim su pompasının görevi nedir?

223 / 340

223. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

224 / 340

224. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

225 / 340

225. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince en fazla kaç yaşında olmalıdır?

226 / 340

226. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

227 / 340

227. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

228 / 340

228. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

229 / 340

229. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

230 / 340

230. Her durumda haklı olduğunu düşünen bir sürücüde aşağıdakilerden hangisinin olmadığı söylenebilir?

231 / 340

231. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

232 / 340

232. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

233 / 340

233. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

234 / 340

234. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

235 / 340

235. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

236 / 340

236. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

237 / 340

237. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

238 / 340

238. Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?

239 / 340

239. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

240 / 340

240. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

241 / 340

241. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

242 / 340

242. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

243 / 340

243. Karayolları acil yardım servisinin (Alo Karayolları) numarası aşağıdakilerden hangisidir?

244 / 340

244. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

245 / 340

245. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde TIR sözleşmesi uygulanmaktadır ?

246 / 340

246. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

247 / 340

247. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

248 / 340

248. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

249 / 340

249. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

250 / 340

250. Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?

251 / 340