fbpx

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları, ÜDY Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de ÜDY Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için ÜDY Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online ÜDY Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları – 1

ÜDY Belgesi Çalışma SorularıÜDY 1 Belgesi Çalışma SorularıÜDY 2 Belgesi Çalışma SorularıÜDY 3 Belgesi Çalışma Soruları ve ÜDY 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi ÜDY Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 200

1. ‘’Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları’’ neyi ifade eder?

2 / 200

2. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

3 / 200

3.

Yukarıdaki Trafik uyarı işareti ile ne anlatılıyor?

4 / 200

4. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir.

5 / 200

5. Yetki belgesi sahipleri hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadır?

6 / 200

6. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmaya sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 200

7. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali, Trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

8 / 200

8. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 200

9. Müşteri ilişkiler yönetiminde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?

10 / 200

10. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?

11 / 200

11. Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

12 / 200

12. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilir?

13 / 200

13. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz?

14 / 200

14. Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşıma yönetmeliğinin kapsamına girer?

15 / 200

15. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

16 / 200

16. Türk ticaret kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

17 / 200

17. Göndericinin taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur?

18 / 200

18. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

19 / 200

19. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlerine hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

20 / 200

20. Karayolu taşımacılığında nakliyecinin sorumluluğu kaç SDR’dir?

21 / 200

21. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

22 / 200

22. Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte Avrupa Birliğinin öngördüğü temel kriterlerden biri değildir?

23 / 200

23. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24 / 200

24. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

25 / 200

25. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

26 / 200

26. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

27 / 200

27. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’na göre kara yolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

28 / 200

28. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 200

29. Taşımacılıkla ilgili işleri yürütmekle görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 200

30. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

31 / 200

31. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlerine hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

32 / 200

32. ULUSAL MEVZUATIMIZDA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ HANGİ KANUNDA DÜZENLENMİŞTİR?

33 / 200

33. Aracın seyahati tamamlandıktan sonra içindeki hafızaya kaydedilen bilgilere ulaşılan araç takip sistemi hangisidir?

34 / 200

34. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

35 / 200

35. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

36 / 200

36. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

37 / 200

37. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

38 / 200

38. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

39 / 200

39. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin tam açılımıdır?

40 / 200

40. Aşağıdakilerden hangisi Maliyet bileşenlerden birisidir?

41 / 200

41. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

42 / 200

42. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanuna göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

43 / 200

43. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

44 / 200

44. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 200

45. Aşağıdakilerden hangisi araç takip türlerinden birisi değildir?

46 / 200

46. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ‘’yolcu ve eşyanın bindirme, indirme yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan tanımaları ‘’ ifade eder?

47 / 200

47. Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?

48 / 200

48. Uluslararası Kara Taşıma Sözleşmesi ne zaman kurulmuş olur?

49 / 200

49. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

50 / 200

50. CMR Konvansiyonu aşağıdakilerden hangi konuda düzenleme getirmez?

51 / 200

51. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

52 / 200

52. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

53 / 200

53. Aşağıdakilerden hangisi temel ilk yardım uygulamalarından değildir?

54 / 200

54. İş sözleşmeleri hangi durumda sona ermez?

55 / 200

55. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

56 / 200

56. Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?

57 / 200

57. Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

58 / 200

58. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) evrelerinden değildir?

59 / 200

59. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

60 / 200

60. Bir tehlikeli madde taşınması için ‘onaylanmış bir ambalaj’ aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

61 / 200

61. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 200

62. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

63 / 200

63. Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

64 / 200

64. Karayolu Taşıma Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

65 / 200

65. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

66 / 200

66. Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

67 / 200

67. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

68 / 200

68. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

69 / 200

69. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

70 / 200

70. Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerden değildir?

71 / 200

71. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?

72 / 200

72. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?

73 / 200

73. Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 200

74. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

75 / 200

75. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

76 / 200

76. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin tam açılımıdır?

77 / 200

77. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri talep edilmemiş olsalar bile vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?

78 / 200

78. Aşağıdakilerden hangisi “müşteriyi tutma” aşamalarından birisidir?

79 / 200

79. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

80 / 200

80. İş kanuna göre işçinin ne kadar süre çalışacağı belirtilmemişse işçinin haftalık çalışma süresi kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır?

81 / 200

81. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özellikleri değildir?

82 / 200

82. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

83 / 200

83. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye e ad verilir?

84 / 200

84. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

85 / 200

85. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

86 / 200

86. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

87 / 200

87. Karayolu taşımacılığında nakliyecinin sorumluluğu kaç SDR’dir?

88 / 200

88. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

89 / 200

89. Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

90 / 200

90. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?

91 / 200

91. Sahte ve Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?

92 / 200

92. Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM’ YE geri göndermez?

93 / 200

93. Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

94 / 200

94. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim süreci ne sağlamış olduğu katkılardan birisi değildir?

95 / 200

95. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

96 / 200

96. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket eder?

97 / 200

97. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre Karayolu Turizm Taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

98 / 200

98. Aşağıdaki taşımalardan hangisi CMR kapsamına girmektedir?

99 / 200

99. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) bileşenlerden biridir?

100 / 200

100. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

101 / 200

101. Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

102 / 200

102. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

103 / 200

103. İş kanuna göre işçinin ne kadar süre çalışacağı belirtilmemişse işçinin haftalık çalışma süresi kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır?

104 / 200

104. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

105 / 200

105. M ve P yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları günden itibaren, il içi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

106 / 200

106. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

107 / 200

107. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışma sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ‘na göre ; kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

108 / 200

108. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

109 / 200

109. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

110 / 200

110. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

111 / 200

111. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesine ne ad verilir?

112 / 200

112. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

113 / 200

113. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

114 / 200

114. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

115 / 200

115. İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir?

116 / 200

116. Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

117 / 200

117. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

118 / 200

118. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?

119 / 200

119. Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

120 / 200

120. Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir?

121 / 200

121. Aşağıdakilerden hangisi sigorta işlemlerinde kullanılan belgelerden birisi değildir?

122 / 200

122. Karayolu taşımacılığının dezavantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

123 / 200

123. Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

124 / 200

124. CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

125 / 200

125. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?

126 / 200

126. Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

127 / 200

127. Aşağıdakilerden hangisi “Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, vb lojistik faaliyetlerdir” ifadesinin karşılığıdır?

128 / 200

128. İşaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

129 / 200

129. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nagöre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

130 / 200

130. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

131 / 200

131. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

132 / 200

132. Çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirgemeye çalışmak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

133 / 200

133. Kontrolsüz Kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

134 / 200

134. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

135 / 200

135. Bilanço gününde işletmenin varlıklarını ,alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

136 / 200

136. Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi ‘’ görülemeyen/Ölçülemeyen’’ sorunlardan birisi değildir?

137 / 200

137. CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

138 / 200

138. Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

139 / 200

139. Turizm taşımacılığında ‘’Paket Tur’’ un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

140 / 200

140. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

141 / 200

141. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

142 / 200

142. Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

143 / 200

143. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?

144 / 200

144. Bilanço gününde işletmenin varlıklarını ,alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

145 / 200

145. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

146 / 200

146. Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre nedir?

147 / 200

147. Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

148 / 200

148. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür?

149 / 200

149. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

150 / 200

150. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ya da gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

151 / 200

151. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

152 / 200

152. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?

153 / 200

153. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

154 / 200

154. Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

155 / 200

155. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

156 / 200

156. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

157 / 200

157. İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

158 / 200

158. Aşağıdakilerden hangisi Meslek ile İŞ Kavramları arasındaki farklardan biri değildir?

159 / 200

159. Aşağıdakilerden davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

160 / 200

160. İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

161 / 200

161. Hususi Araçlarda 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması1 zorunludur?

162 / 200

162. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir.

163 / 200

163. ‘’İnsanların, hayvanların ve trafikte ki araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir ‘’ tanımı aşağıdakilerden hangisi ile örtüşür?

164 / 200

164. Kara yolu taşıma yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirilmek zorundadır?

165 / 200

165. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilir?

166 / 200

166. Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

167 / 200

167. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?

168 / 200

168. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye e ad verilir?

169 / 200

169. Kullanım şekline göre aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi türü değildir?

170 / 200

170. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

171 / 200

171. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yada gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

172 / 200

172. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?

173 / 200

173. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?

174 / 200

174. Aşağıdakilerden hangisinde burkulmanın tanımıdır?

175 / 200

175. Kara yolu taşıma yönetmeliğine göre ülke içinde iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

176 / 200

176. Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

177 / 200

177. Karayolu Taşıma Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

178 / 200

178. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

179 / 200

179. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

180 / 200

180. Aşağıdakilerden hangisi , öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

181 / 200

181. Bilanço gününde işletmenin varlıklarını ,alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

182 / 200

182. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapan ülke eşleştirmelerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

183 / 200

183. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

184 / 200

184. Çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirgemeye çalışmak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

185 / 200

185. Satılması sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

186 / 200

186. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilir?

187 / 200

187. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’na göre kara yolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

188 / 200

188. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

189 / 200

189. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

190 / 200

190. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

191 / 200

191. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

192 / 200

192. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

193 / 200

193. Aşağıdakilerden hangisi geçerli fesih nedeni olamaz?

194 / 200

194. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

195 / 200

195. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

196 / 200

196. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

197 / 200

197. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

198 / 200

198. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

199 / 200

199. Aşağıdaki belirtilerden hangisi burkulmanın tanımına girer?

200 / 200

200. Aşağıdaki taşımalardan hangisi CMR kapsamına girmektedir?

Sonucunuz hesaplanıyor, lütfen bekleyin.

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları ile kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Havuzumuzda bulanan ÜDY Belgesi ile ilgili tüm soruları burada anında çözebilir, doğru veya yanlış cevaba anında ulaşabilirsiniz.

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları, ÜDY 1 Belgesi Çalışma Soruları, ÜDY 2 Belgesi Çalışma Soruları, ÜDY 3 Belgesi Çalışma Soruları ve ÜDY 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi ÜDY Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.

Sorularımız sürekli güncellenmekte ve ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarıyı elde edebileceğinizi de unutmayınız lütfen…

ÜDY Belgesi Çalışma Soruları 1 - Ocak
ÜDY Belgesi Çalışma Soruları 1 – Ocak

Sistemimizde binlerce soru onlarca soru içeriği bulunmaktadır. 2023 ÜDY Çalışma Soruları, 2023 ÜDY Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili tüm sorularımıza aşağıda ulaşabilirsiniz.

ÜDY Belgesi Çalışma Sorular ile ilgili bu test sistemlerimiz sizlere yol gösterecektir. Sadece bir ÜDY Belgesi Sınavı değil birden fazla ÜDY Belgesi Sınav Sistemimiz ile kendinizi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kayıtlı ÜDY Belgesi Derslerimiz ile de eksik kaldığınız konuları tamamlamayı unutmayınız.

2023 ÜDY 1 Belgesi Çalışma Soruları, 2023 ÜDY 2 Belgesi Çalışma Soruları, 2023 ÜDY 3 Belgesi Çalışma Soruları ve 2023 ÜDY 4 Belgesi Çalışma Soruları sistemimizde bulunan ÜDY Belgesi Çalışma Sorular havuzumuzdan düzenli olarak sizlere sunulmaktadır.

Sizlere aşağıda sunulan diğer sınavlarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Her ÜDY Belgesi Çalışma Soruları farklı sorulardan oluşmaktadır. Online ÜDY Belgesi Testi, Online ÜDY Belgesi Sınavı olarak da kendinizi en mutlak başarı zirvesine çıkarabileceğinizi ve ekstra sınav haklarınızı kullanarak başarısız olmanızın da önüne geçeceğini unutmayın.

Soru havuzundaki s