SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları ile kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Havuzumuzda bulanan SRC Belgesi ile ilgili tüm soruları burada anında çözebilir, doğru veya yanlış cevaba anında ulaşabilirsiniz.

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC 1 Belgesi Çalışma Soruları, SRC 2 Belgesi Çalışma Soruları, SRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.

Sorularımız sürekli güncellenmekte ve ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarıyı elde edebileceğinizi de unutmayınız lütfen…

Sistemimizde binlerce soru onlarca soru içeriği bulunmaktadır. 2022 SRC Çalışma Soruları, 2022 SRC Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili tüm sorularımıza aşağıda ulaşabilirsiniz.

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. I. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması,
II. Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması,
III. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi,
IV. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin sırasını doğru olarak tanımlar?

2 / 340

2. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

3 / 340

3. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?

4 / 340

4. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

5 / 340

5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

6 / 340

6. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

7 / 340

7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 340

8. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

9 / 340

9. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

10 / 340

10. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

11 / 340

11. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

12 / 340

12. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden kaynakların sorunların sebeplerinden biri değildir?

13 / 340

13. Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda; araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri yapılması ile kasa kenarlının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için kaç yolcu taşınabilir?

14 / 340

14. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

15 / 340

15. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

16 / 340

16. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17 / 340

17. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

18 / 340

18. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

19 / 340

19. Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

20 / 340

20. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

21 / 340

21. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan araçların yöntemlerinden biridir?

22 / 340

22. Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?

23 / 340

23. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

24 / 340

24. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25 / 340

25. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının sorumluluklarından birisi değildir?

26 / 340

26. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

27 / 340

27. Hızı 70 km/h olan bir aracın, havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 340

28. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

29 / 340

29. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

30 / 340

30. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

31 / 340

31. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

32 / 340

32. Aşağıdakilerden hangisi benzinli ve mazotlu motorların ortak parçalarından değildir?

33 / 340

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

34 / 340

34. Aşağıdakilerden hangisi stresin ZİHİNSEL belirtilerinden biridir?

35 / 340

35. Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

36 / 340

36. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

37 / 340

37. Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

38 / 340

38. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 340

39. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 340

40. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

41 / 340

41. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

42 / 340

42. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyor ise bunun nedeni nedir?

43 / 340

43. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

44 / 340

44. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

45 / 340

45. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

46 / 340

46. Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü trafikten men edilir?

47 / 340

47. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

48 / 340

48. Aşağıdakilerden hangisi stresin BEDENSEL belirtilerinden biridir?

49 / 340

49. Devir daim su pompasının görevi nedir?

50 / 340

50. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

51 / 340

51. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

52 / 340

52. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

53 / 340

53. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

54 / 340

54. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

55 / 340

55. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

56 / 340

56. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

57 / 340

57. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

58 / 340

58. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıf nedir?

59 / 340

59. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

60 / 340

60. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

61 / 340

61. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

62 / 340

62. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

63 / 340

63. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentasının görevlerinden biri değildir?

64 / 340

64. Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamına ne ad verilir?

65 / 340

65. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince en fazla kaç yaşında olmalıdır?

66 / 340

66. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

67 / 340

67. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

68 / 340

68. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

69 / 340

69. Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?

70 / 340

70. Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

71 / 340

71. Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

72 / 340

72. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

73 / 340

73. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

74 / 340

74. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

75 / 340

75. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

76 / 340

76. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

77 / 340

77. ……… kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçta, 5 yıl süreyle iş yerinde, iş yeri yoksa araçlarda muhafaza edilmek zorundadır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

78 / 340

78. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

79 / 340

79. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

80 / 340

80. Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

81 / 340

81. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

82 / 340

82. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

83 / 340

83. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

84 / 340

84. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

85 / 340

85. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

86 / 340

86. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?

87 / 340

87. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

88 / 340

88. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

89 / 340

89. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

90 / 340

90. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

91 / 340

91. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

92 / 340

92. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

93 / 340

93. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

94 / 340

94. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

95 / 340

95. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

96 / 340

96. Araç takip Sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

97 / 340

97. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

98 / 340

98. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

99 / 340

99. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu trafik sigortalarından birisi değildir?

100 / 340

100. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

101 / 340

101. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

102 / 340

102. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

103 / 340

103. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

104 / 340

104. Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren, geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir?

105 / 340

105. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

106 / 340

106. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası taşımacılık yaparken, araç için gerekli belgelerden biridir?

107 / 340

107. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

108 / 340

108. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

109 / 340

109. Aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılan taşımalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı içindedir?

110 / 340

110. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

111 / 340

111. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

112 / 340

112. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

113 / 340

113. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

114 / 340

114. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

115 / 340

115. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

116 / 340

116. En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

117 / 340

117. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

118 / 340

118. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

119 / 340

119. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

120 / 340

120. Her durumda haklı olduğunu düşünen bir sürücüde aşağıdakilerden hangisinin olmadığı söylenebilir?

121 / 340

121. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

122 / 340

122. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

123 / 340

123. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

124 / 340

124. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

125 / 340

125. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

126 / 340

126. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

127 / 340

127. I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

128 / 340

128. İş kazası meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

129 / 340

129. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

130 / 340

130. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

131 / 340

131. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

132 / 340

132. Trafik kazası geçirmiş bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğunu yutmaması için hangi uygulama tercih edilir?

133 / 340

133. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

134 / 340

134. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

135 / 340

135. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

136 / 340

136. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

137 / 340

137. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

138 / 340

138. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

139 / 340

139. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

140 / 340

140. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

141 / 340

141. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

142 / 340

142. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

143 / 340

143. Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

144 / 340

144. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

145 / 340

145. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

146 / 340

146. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

147 / 340

147. Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen küçük boyutlu koli sandık paket gibi eşyaya ne ad verilir?

148 / 340

148. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

149 / 340

149. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

150 / 340

150. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

151 / 340

151. Aşağıdakilerden hangisi “İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

152 / 340

152. Aşağıdakilerden hangisi stresin DUYGUSAL belirtilerinden biridir?

153 / 340

153. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

154 / 340

154. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde -Yerleşim yeri dışında-Otoyolda

155 / 340

155. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

156 / 340

156. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

157 / 340

157. Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

158 / 340

158. Zayi nedir?

159 / 340

159. Karayolu Trafik kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı‘nın görevi değildir?

160 / 340

160. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

161 / 340

161. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

162 / 340

162. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

163 / 340

163. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

164 / 340

164. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

165 / 340

165. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

166 / 340

166. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

167 / 340

167. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

168 / 340

168. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

169 / 340

169. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

170 / 340

170. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

171 / 340

171. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

172 / 340

172. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

173 / 340

173. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

174 / 340

174. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

175 / 340

175. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

176 / 340

176. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

177 / 340

177. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

178 / 340

178. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

179 / 340

179. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

180 / 340

180. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

181 / 340

181. Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

182 / 340

182. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri DEĞİLDİR?

183 / 340

183. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

184 / 340

184. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

185 / 340

185. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

186 / 340

186. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

187 / 340

187. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

188 / 340

188. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

189 / 340

189. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

190 / 340

190. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

191 / 340

191. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

192 / 340

192. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

193 / 340

193. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

194 / 340

194. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

195 / 340

195. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

196 / 340

196. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

197 / 340

197. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

198 / 340

198. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

199 / 340

199. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

200 / 340

200. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

201 / 340

201. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

202 / 340

202. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

203 / 340

203. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

204 / 340

204. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

205 / 340

205. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

206 / 340

206. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

207 / 340

207. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

208 / 340

208. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

209 / 340

209. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

210 / 340

210. Hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

211 / 340

211. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

212 / 340

212. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

213 / 340

213. Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

214 / 340

214. Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

215 / 340

215. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

216 / 340

216. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

217 / 340

217. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

218 / 340

218. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

219 / 340

219. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

220 / 340

220. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

221 / 340

221. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

222 / 340

222. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına neden olur?

223 / 340

223. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

224 / 340

224. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

225 / 340

225. Aşağıdakilerden hangisi park etmenin tanımıdır?

226 / 340

226. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

227 / 340

227. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

228 / 340

228. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

229 / 340

229. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

230 / 340

230. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

231 / 340

231. Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listelerini kontrol etmek neden önemlidir?

232 / 340

232. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

233 / 340

233. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

234 / 340

234. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

235 / 340

235. Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına göre şekildeki araçların hangisi üçüncü sırada kavşağı kullanır?

 

236 / 340

236. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

237 / 340

237. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevlerinden birisidir?

238 / 340

238. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

239 / 340

239. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

240 / 340

240. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

241 / 340

241. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

242 / 340

242. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

243 / 340

243. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

244 / 340

244. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

245 / 340

245. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

246 / 340

246. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

247 / 340

247. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

248 / 340

248. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

249 / 340

249. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

250 / 340

250. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

251 / 340

251. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

252 / 340

252. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

253 / 340

253. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

254 / 340

254. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

255 / 340

255. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

256 / 340

256. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

257 / 340

257. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

258 / 340

258. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

259 / 340

259. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

260 / 340

260. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

261 / 340

261. Trafik Kanunu’nda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile kara yoluna çıkan araçlar (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?

262 / 340

262. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

263 / 340

263. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

264 / 340

264. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

265 / 340

265. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde TIR sözleşmesi uygulanmaktadır ?

266 / 340

266. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

267 / 340

267. Aşağıdakilerden hangisi “ekonomik araç kullanımını” olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

268 / 340

268. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

269 / 340

269. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

270 / 340

270. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

271 / 340

271. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

272 / 340

272. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

273 / 340

273. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

274 / 340

274. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

275 / 340

275. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

276 / 340

276. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

277 / 340

277. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

278 / 340

278. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?