SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları ile kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Havuzumuzda bulanan SRC Belgesi ile ilgili tüm soruları burada anında çözebilir, doğru veya yanlış cevaba anında ulaşabilirsiniz.

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC 1 Belgesi Çalışma Soruları, SRC 2 Belgesi Çalışma Soruları, SRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.

Sorularımız sürekli güncellenmekte ve ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarıyı elde edebileceğinizi de unutmayınız lütfen…

Sistemimizde binlerce soru onlarca soru içeriği bulunmaktadır. 2022 SRC Çalışma Soruları, 2022 SRC Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili tüm sorularımıza aşağıda ulaşabilirsiniz.

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

2 / 340

2. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

3 / 340

3. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

4 / 340

4. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

5 / 340

5. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

6 / 340

6. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

7 / 340

7. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 / 340

8. Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda; araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri yapılması ile kasa kenarlının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için kaç yolcu taşınabilir?

9 / 340

9. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

10 / 340

10. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

11 / 340

11. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

12 / 340

12. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

13 / 340

13. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

14 / 340

14. Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 340

15. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

16 / 340

16. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

17 / 340

17. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

18 / 340

18. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

19 / 340

19. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

20 / 340

20. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

21 / 340

21. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

22 / 340

22. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

23 / 340

23. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

24 / 340

24. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

25 / 340

25. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

26 / 340

26. Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

27 / 340

27. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

28 / 340

28. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

29 / 340

29. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

30 / 340

30. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

31 / 340

31. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyor ise bunun nedeni nedir?

32 / 340

32. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

33 / 340

33. Uluslararası ve yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

34 / 340

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

35 / 340

35. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

36 / 340

36. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

37 / 340

37. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

38 / 340

38. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

39 / 340

39. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

40 / 340

40. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

41 / 340

41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

42 / 340

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

43 / 340

43. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

44 / 340

44. En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

45 / 340

45. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

46 / 340

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

47 / 340

47. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

48 / 340

48. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

49 / 340

49. Her durumda haklı olduğunu düşünen bir sürücüde aşağıdakilerden hangisinin olmadığı söylenebilir?

50 / 340

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

51 / 340

51. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

52 / 340

52. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53 / 340

53. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

54 / 340

54. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

55 / 340

55. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

56 / 340

56. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

57 / 340

57. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

58 / 340

58. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde TIR sözleşmesi uygulanmaktadır ?

59 / 340

59. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

60 / 340

60. Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

61 / 340

61. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

62 / 340

62. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

63 / 340

63. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

64 / 340

64. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

65 / 340

65. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu trafik sigortalarından birisi değildir?

66 / 340

66. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

67 / 340

67. İş kazası meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

68 / 340

68. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

69 / 340

69. Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

70 / 340

70. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

71 / 340

71. Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

72 / 340

72. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

73 / 340

73. Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

74 / 340

74. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

75 / 340

75. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, YETKİ BELGESİNİN EKİ olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

76 / 340

76. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

77 / 340

77. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevlerinden birisidir?

78 / 340

78. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

79 / 340

79. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

80 / 340

80. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

81 / 340

81. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

82 / 340

82. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

83 / 340

83. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

84 / 340

84. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

85 / 340

85. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

86 / 340

86. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

87 / 340

87. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

88 / 340

88. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

89 / 340

89. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

90 / 340

90. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

91 / 340

91. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

92 / 340

92. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

93 / 340

93. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

94 / 340

94. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

95 / 340

95. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

96 / 340

96. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

97 / 340

97. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

98 / 340

98. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

99 / 340

99. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri DEĞİLDİR?

100 / 340

100. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

101 / 340

101. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

102 / 340

102. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

103 / 340

103. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

104 / 340

104. Aşağıdakilerden hangisi stresin ZİHİNSEL belirtilerinden biridir?

105 / 340

105. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

106 / 340

106. Hızı 70 km/h olan bir aracın, havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

107 / 340

107. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

108 / 340

108. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

109 / 340

109. Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına göre şekildeki araçların hangisi üçüncü sırada kavşağı kullanır?

 

110 / 340

110. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

111 / 340

111. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

112 / 340

112. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

113 / 340

113. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

114 / 340

114. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

115 / 340

115. Trafik Kanunu’nda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile kara yoluna çıkan araçlar (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?

116 / 340

116. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

117 / 340

117. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

118 / 340

118. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

119 / 340

119. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

120 / 340

120. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

121 / 340

121. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

122 / 340

122. Aşağıdakilerden hangisi stresin BEDENSEL belirtilerinden biridir?

123 / 340

123. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

124 / 340

124. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

125 / 340

125. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

126 / 340

126. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

127 / 340

127. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

128 / 340

128. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

129 / 340

129. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

130 / 340

130. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

131 / 340

131. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

132 / 340

132. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

133 / 340

133. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

134 / 340

134. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

135 / 340

135. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

136 / 340

136. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

137 / 340

137. Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

138 / 340

138. Arızalı fakat freni bozuk olmayan araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

139 / 340

139. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

140 / 340

140. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıf nedir?

141 / 340

141. Zayi nedir?

142 / 340

142. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

143 / 340

143. Aşağıdakilerden hangisi stresin DUYGUSAL belirtilerinden biridir?

144 / 340

144. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

145 / 340

145. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

146 / 340

146. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

147 / 340

147. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

148 / 340

148. Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?

149 / 340

149. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

150 / 340

150. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

151 / 340

151. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

152 / 340

152. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

153 / 340

153. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

154 / 340

154. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

155 / 340

155. Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

156 / 340

156. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

157 / 340

157. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

158 / 340

158. Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

159 / 340

159. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

160 / 340

160. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

161 / 340

161. Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?

162 / 340

162. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

163 / 340

163. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

164 / 340

164. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

165 / 340

165. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

166 / 340

166. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentasının görevlerinden biri değildir?

167 / 340

167. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden kaynakların sorunların sebeplerinden biri değildir?

168 / 340

168. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

169 / 340

169. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

170 / 340

170. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

171 / 340

171. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

172 / 340

172. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

173 / 340

173. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

174 / 340

174. Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

175 / 340

175. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

176 / 340

176. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

177 / 340

177. Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamına ne ad verilir?

178 / 340

178. Aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılan taşımalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı içindedir?

179 / 340

179. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

180 / 340

180. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

181 / 340

181. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

182 / 340

182. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

183 / 340

183. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

184 / 340

184. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

185 / 340

185. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

186 / 340

186. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

187 / 340

187. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

188 / 340

188. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

189 / 340

189. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

190 / 340

190. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

191 / 340

191. Hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

192 / 340

192. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

193 / 340

193. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

194 / 340

194. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

195 / 340

195. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

196 / 340

196. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

197 / 340

197. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

198 / 340

198. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

199 / 340

199. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

200 / 340

200. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

201 / 340

201. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

202 / 340

202. Karayolu Trafik kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı‘nın görevi değildir?

203 / 340

203. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?

204 / 340

204. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

205 / 340

205. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

206 / 340

206. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

207 / 340

207. Aşağıdakilerden hangisi “İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

208 / 340

208. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

209 / 340

209. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

210 / 340

210. Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen küçük boyutlu koli sandık paket gibi eşyaya ne ad verilir?

211 / 340

211. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

212 / 340

212. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

213 / 340

213. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

214 / 340

214. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

215 / 340

215. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

216 / 340

216. Sürücü aracını hareket ettirmesiyle trafikteki diğer diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracın park edilinceye kadar da iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

217 / 340

217. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sitemine ne ad verilir?

218 / 340

218. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

219 / 340

219. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

220 / 340

220. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

221 / 340

221. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

222 / 340

222. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası taşımacılık yaparken, araç için gerekli belgelerden biridir?

223 / 340

223. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

224 / 340

224. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

225 / 340

225. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının sorumluluklarından birisi değildir?

226 / 340

226. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

227 / 340

227. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

228 / 340

228. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

229 / 340

229. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

230 / 340

230. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

231 / 340

231. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

232 / 340

232. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

233 / 340

233. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

234 / 340

234. Karayolları acil yardım servisinin (Alo Karayolları) numarası aşağıdakilerden hangisidir?

235 / 340

235. Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerinden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

236 / 340

236. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan araçların yöntemlerinden biridir?

237 / 340

237. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

238 / 340

238. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

239 / 340

239. Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?

240 / 340

240. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

241 / 340

241. Devir daim su pompasının görevi nedir?

242 / 340

242. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

243 / 340

243. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

244 / 340

244. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

245 / 340

245. Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

246 / 340

246. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

247 / 340

247. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

248 / 340

248. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?

249 / 340

249. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

250 / 340

250. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına neden olur?

251 / 340

251. ……… kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçta, 5 yıl süreyle iş yerinde, iş yeri yoksa araçlarda muhafaza edilmek zorundadır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

252 / 340

252. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

253 / 340

253. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

254 / 340

254. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

255 / 340

255. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

256 / 340

256. Araç takip uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

257 / 340

257. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

258 / 340

258. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

259 / 340

259. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

260 / 340

260. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

261 / 340

261. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

262 / 340

262. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

263 / 340

263. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

264 / 340

264. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

265 / 340

265. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

266 / 340

266. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

267 / 340

267. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

268 / 340

268. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

269 / 340

269. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

270 / 340

270. Trafik kazası geçirmiş bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğunu yutmaması için hangi uygulama tercih edilir?

271 / 340

271. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

272 / 340

272. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

273 / 340

273. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

274 / 340

274. Aşağıdakilerden hangisi benzinli ve mazotlu motorların ortak parçalarından değildir?

275 / 340

275. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde -Yerleşim yeri dışında-Otoyolda

276 / 340

276. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

277 / 340

277. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

278 / 340

278. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

279 / 340

279. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

280 / 340

280. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

281 / 340

281. Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listelerini kontrol etmek neden önemlidir?

282 / 340

282. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?