SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de SRC Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için SRC Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online SRC Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

SRC Belgesi Çalışma Soruları ile kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Havuzumuzda bulanan SRC Belgesi ile ilgili tüm soruları burada anında çözebilir, doğru veya yanlış cevaba anında ulaşabilirsiniz.

SRC Belgesi Çalışma Soruları, SRC 1 Belgesi Çalışma Soruları, SRC 2 Belgesi Çalışma Soruları, SRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.

Sorularımız sürekli güncellenmekte ve ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarıyı elde edebileceğinizi de unutmayınız lütfen…

Sistemimizde binlerce soru onlarca soru içeriği bulunmaktadır. 2022 SRC Çalışma Soruları, 2022 SRC Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili tüm sorularımıza aşağıda ulaşabilirsiniz.

SRC Belgesi Çalışma Soruları – 1

SRC Belgesi Çalışma SorularıSRC 1 Belgesi Çalışma SorularıSRC 2 Belgesi Çalışma SorularıSRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi SRC Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 340

1. Harita bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

2 / 340

2. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

3 / 340

3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4 / 340

4. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

5 / 340

5. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

6 / 340

6. Aşağıdakilerden hangisi seyahat acentasının görevlerinden biri değildir?

7 / 340

7. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

8 / 340

8. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

9 / 340

9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 30. saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

10 / 340

10. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

11 / 340

11. Karayolları acil yardım servisinin (Alo Karayolları) numarası aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 340

12. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

13 / 340

13. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

14 / 340

14. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

15 / 340

15. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

16 / 340

16. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

17 / 340

17. Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

18 / 340

18. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

19 / 340

19. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

20 / 340

20. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

21 / 340

21. Yetki belgesi sahipleri Yetki Belgelerinin yenilenmesi için, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren, geriye doğru kaç gün öncesinden bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir?

22 / 340

22. Karayolu Trafik kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı‘nın görevi değildir?

23 / 340

23. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biridir?

24 / 340

24. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

25 / 340

25. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

26 / 340

26. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

27 / 340

27. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

28 / 340

28. Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen küçük boyutlu koli sandık paket gibi eşyaya ne ad verilir?

29 / 340

29. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

30 / 340

30. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevlerinden birisidir?

31 / 340

31. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

32 / 340

32. Ticaret odasından alınan TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlilik süresi kaç gündür?

33 / 340

33. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

34 / 340

34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 340

35. Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

36 / 340

36. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına neden olur?

37 / 340

37. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

38 / 340

38. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

39 / 340

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

40 / 340

40. Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde -Yerleşim yeri dışında-Otoyolda

41 / 340

41. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

42 / 340

42. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

43 / 340

43. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

44 / 340

44. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının sorumluluklarından birisi değildir?

45 / 340

45. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

46 / 340

46. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

47 / 340

47. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

48 / 340

48. Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

49 / 340

49. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir?

50 / 340

50. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

51 / 340

51. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

52 / 340

52. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

53 / 340

53. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

54 / 340

54. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

55 / 340

55. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

56 / 340

56. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

57 / 340

57. Sürücü aracını hareket ettirmesiyle trafikteki diğer diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracın park edilinceye kadar da iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

58 / 340

58. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri DEĞİLDİR?

59 / 340

59. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

60 / 340

60. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

61 / 340

61. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

62 / 340

62. Aşağıdakilerden hangisi stresin BEDENSEL belirtilerinden biridir?

63 / 340

63. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

64 / 340

64. Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

65 / 340

65. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

66 / 340

66. I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

67 / 340

67. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

68 / 340

68. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

69 / 340

69. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

70 / 340

70. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

71 / 340

71. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

72 / 340

72. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

73 / 340

73. Araç takip Sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

74 / 340

74. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

75 / 340

75. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

76 / 340

76. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

77 / 340

77. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

78 / 340

78. Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

79 / 340

79. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

80 / 340

80. Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?

81 / 340

81. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

82 / 340

82. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

83 / 340

83. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

84 / 340

84. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

85 / 340

85. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

86 / 340

86. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

87 / 340

87. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

88 / 340

88. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

89 / 340

89. Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

90 / 340

90. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer fiillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

91 / 340

91. Aşağıdakilerden hangisi park etmenin tanımıdır?

92 / 340

92. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

93 / 340

93. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

94 / 340

94. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

95 / 340

95. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

96 / 340

96. Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

97 / 340

97. Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

98 / 340

98. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

99 / 340

99. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

100 / 340

100. ADR’ye göre “Paketleme Grubu I ” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

101 / 340

101. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

102 / 340

102. Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına göre şekildeki araçların hangisi üçüncü sırada kavşağı kullanır?

 

103 / 340

103. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

104 / 340

104. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

105 / 340

105. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

106 / 340

106. Aşağıdaki hangisi araç takip sisteminden yanıt alabileceğimiz sorulardan olamaz?

107 / 340

107. Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

108 / 340

108. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

109 / 340

109. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

110 / 340

110. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

111 / 340

111. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

112 / 340

112. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

113 / 340

113. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

114 / 340

114. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

115 / 340

115. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

116 / 340

116. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

117 / 340

117. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

118 / 340

118. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

119 / 340

119. Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listelerini kontrol etmek neden önemlidir?

120 / 340

120. Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

121 / 340

121. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?

122 / 340

122. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

123 / 340

123. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

124 / 340

124. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

125 / 340

125. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

126 / 340

126. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir?

127 / 340

127. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

128 / 340

128. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

129 / 340

129. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

130 / 340

130. AETR’ye göre, toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi toplamda ne kadar sürede gerçekleşmelidir?

131 / 340

131. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

132 / 340

132. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

133 / 340

133. Kaza yerinde usulüne uygun ilkyardım tedbirleri uygulamayan kişiye hangi ceza uygulanır?

134 / 340

134. Kamyon kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

135 / 340

135. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

136 / 340

136. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

137 / 340

137. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

138 / 340

138. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

139 / 340

139. Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerinden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

140 / 340

140. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

141 / 340

141. Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

142 / 340

142. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

143 / 340

143. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

144 / 340

144. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

145 / 340

145. Arızalı fakat freni bozuk olmayan araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

146 / 340

146. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

147 / 340

147. Araç takip uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

148 / 340

148. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

149 / 340

149. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

150 / 340

150. Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

151 / 340

151. ”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az…….metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az……………. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

152 / 340

152. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

153 / 340

153. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

154 / 340

154. Aşağıdakilerden hangisi stresin DUYGUSAL belirtilerinden biridir?

155 / 340

155. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

156 / 340

156. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

157 / 340

157. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

158 / 340

158. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

159 / 340

159. Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

160 / 340

160. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyor ise bunun nedeni nedir?

161 / 340

161. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

162 / 340

162. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

163 / 340

163. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

164 / 340

164. Aşağıdakilerden hangisi “İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

165 / 340

165. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

166 / 340

166. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

167 / 340

167. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

168 / 340

168. Tenteli araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

169 / 340

169. Hızı 70 km/h olan bir aracın, havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

170 / 340

170. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

171 / 340

171. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

172 / 340

172. Çekici ve kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

173 / 340

173. Aşağıdakilerden hangisi stresin bedensel belirtilerinden biridir?

174 / 340

174. En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

175 / 340

175. Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü trafikten men edilir?

176 / 340

176. Trafik Kanunu’nda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile kara yoluna çıkan araçlar (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?

177 / 340

177. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

178 / 340

178. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

179 / 340

179. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

180 / 340

180. Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

181 / 340

181. Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

182 / 340

182. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

183 / 340

183. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

184 / 340

184. Aşağıdakilerden hangisi “ekonomik araç kullanımını” olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

185 / 340

185. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

186 / 340

186. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

187 / 340

187. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

188 / 340

188. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

189 / 340

189. İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

190 / 340

190. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

191 / 340

191. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ülke içindeki iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

192 / 340

192. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

193 / 340

193. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

194 / 340

194. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

195 / 340

195. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

196 / 340

196. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

197 / 340

197. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

198 / 340

198. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde TIR sözleşmesi uygulanmaktadır ?

199 / 340

199. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler arası ilişkilerden kaynakların sorunların sebeplerinden biri değildir?

200 / 340

200. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

201 / 340

201. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

202 / 340

202. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

203 / 340

203. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

204 / 340

204. Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

205 / 340

205. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

206 / 340

206. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

207 / 340

207. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

208 / 340

208. Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir?

209 / 340

209. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

210 / 340

210. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

211 / 340

211. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

212 / 340

212. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en azdır?

213 / 340

213. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

214 / 340

214. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

215 / 340

215. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

216 / 340

216. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince en fazla kaç yaşında olmalıdır?

217 / 340

217. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

218 / 340

218. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

219 / 340

219. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

220 / 340

220. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

221 / 340

221. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan araçların yöntemlerinden biridir?

222 / 340

222. Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

223 / 340

223. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

224 / 340

224. Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

225 / 340

225. (1,2,3,4,23,24 numaralı koltukların) emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

226 / 340

226. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

227 / 340

227. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

228 / 340

228. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

229 / 340

229. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?

230 / 340

230. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

231 / 340

231. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

232 / 340

232. Trafik kazası geçirmiş bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğunu yutmaması için hangi uygulama tercih edilir?

233 / 340

233. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

234 / 340

234. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

235 / 340

235. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

236 / 340

236. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

237 / 340

237. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

238 / 340

238. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası taşımacılık yaparken, araç için gerekli belgelerden biridir?

239 / 340

239. Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamına ne ad verilir?

240 / 340

240. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

241 / 340

241. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

242 / 340

242. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

243 / 340

243. ……… kayıtları, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçta, 5 yıl süreyle iş yerinde, iş yeri yoksa araçlarda muhafaza edilmek zorundadır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

244 / 340

244. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

245 / 340

245. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunmalıdır?

246 / 340

246. Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

247 / 340

247. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

248 / 340

248. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

249 / 340

249. Aşağıdakilerden hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

250 / 340

250. Kullanıcı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmak zorunda değildir?

251 / 340

251. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

252 / 340

252. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

253 / 340

253. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

254 / 340

254. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

255 / 340

255. I. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması,
II. Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması,
III. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi,
IV. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin sırasını doğru olarak tanımlar?

256 / 340

256. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

257 / 340

257. Devir daim su pompasının görevi nedir?

258 / 340

258. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

259 / 340

259. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

260 / 340

260. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır?

261 / 340

261. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

262 / 340

262. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

263 / 340

263. Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

264 / 340

264. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

265 / 340

265. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

266 / 340

266. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

267 / 340

267. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

268 / 340

268. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

269 / 340

269. Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda; araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri yapılması ile kasa kenarlının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için kaç yolcu taşınabilir?

270 / 340

270. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

271 / 340

271. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

272 / 340

272. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

273 / 340

273. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

274 / 340

274. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?

275 / 340

275. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

276 / 340

276. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

277 / 340

277. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

278 / 340

278. Aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılan taşımalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı içindedir?

279 / 340

279. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

280 / 340

280. Tır sistemi altında eşyaların bir gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine taşınmasına ne ad verilir?

281 / 340

281. Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

282 / 340

282. Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

283 / 340

283. Aşağıdakilerden hangisi stresin ZİHİNSEL belirtilerinden biridir?

284 / 340

284. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

285 / 340

285. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

286 / 340

286. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı , cinsi markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

287 / 340

287. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

288 / 340

288. Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

289 / 340

289. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

290 / 340

290. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu trafik sigortalarından birisi değildir?

291 / 340

291. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

292 / 340

292. Aşağıdakilerden hangisi benzinli ve mazotlu motorların ortak parçalarından değildir?

293 / 340

293. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

294 / 340

294. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

295 / 340

295. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

296 / 340

296. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

297 / 340

297. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

298 / 340

298. Zayi nedir?

299 / 340

299. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

300 / 340

300. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

301 / 340

301. Hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

302 / 340

302. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

303 / 340

303. Uluslararası ve yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir?

304 / 340

304. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

305 / 340

305. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

306 / 340

306. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

307 / 340

307. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

308 / 340

308. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

309 / 340

309. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

310 / 340

310. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

311 / 340

311. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

312 / 340

312. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

313 / 340

313. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

314 / 340

314. Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçların kategori sınıf nedir?

315 / 340

315. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

316 / 340

316. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

317 / 340

317. Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

318 / 340

318. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sitemine ne ad verilir?

319 / 340

319. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

320 / 340

320. Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

321 / 340

321. Taşımada yaralılar için sedyeye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

322 / 340

322. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, YETKİ BELGESİNİN EKİ olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

323 / 340

323. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

324 / 340

324. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

325 / 340

325. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

326 / 340

326. Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

327 / 340

327. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

328 / 340

328. İş kazası meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

329 / 340

329. Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

330 / 340

330. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

331 / 340

331. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

332 / 340

332. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

333 / 340

333. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

334 / 340

334. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

335 / 340

335. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

336 / 340

336. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

337 / 340

337. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

338 / 340

338. Her durumda haklı olduğunu düşünen bir sürücüde aşağıdakilerden hangisinin olmadığı söylenebilir?

339 / 340

339. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerine park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

340 / 340

340. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki KAPALI KAPI SEFERLERİ İLE GİDİŞİ DOLU, DÖNÜŞÜ BOŞ veya gidişi boş dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Sonucunuz hesaplanıyor, lütfen bekleyin.

SRC Belgesi Çalışma Sorular ile ilgili bu test sistemlerimiz sizlere yol gösterecektir. Sadece bir SRC Belgesi Sınavı değil birden fazla SRC Belgesi Sınav Sistemimiz ile kendinizi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kayıtlı SRC Belgesi Derslerimiz ile de eksik kaldığınız konuları tamamlamayı unutmayınız.

2022 SRC 1 Belgesi Çalışma Soruları, 2022 SRC 2 Belgesi Çalışma Soruları, 2022 SRC 3 Belgesi Çalışma Soruları ve 2022 SRC 4 Belgesi Çalışma Soruları sistemimizde bulunan SRC Belgesi Çalışma Sorular havuzumuzdan düzenli olarak sizlere sunulmaktadır.

Sizlere aşağıda sunulan diğer sınavlarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Her SRC Belgesi Çalışma Soruları farklı sorulardan oluşmaktadır. Online SRC Belgesi Testi, Online SRC Belgesi Sınavı olarak da kendinizi en mutlak başarı zirvesine çıkarabileceğinizi ve ekstra sınav haklarınızı kullanarak başarısız olmanızın da önüne geçeceğini unutmayın.

Soru havuzundaki sorularımız ve genel bilgi almak için lütfen Eğitim Danışmanımız ile irtibata geçiniz.

Eğitim Danışmanımıza : 0216 493 6 493 numaralı telefon veya 0549 493 42 42 numaralı WhatsApp hatlarından anında ulaşabilirsiniz.

Web sitemizin (Masaüstü Kullanıcıları için) Canlı Destek bölümünden de hemen ulaşım sağlayabilirsiniz.

Senelerin vermiş olduğu tecrübeler ile sizlere kesintisiz ve daimi hizmet sunuyor ve sunmaya devam edeceğimizi de lütfen unutmayınız.

Ziyaretçi Yorumları (2)
  1. asi dedi ki:

    Acilmiyo

    1. Nasıl bir hata almaktasınız?