fbpx

ODY Belgesi Çalışma Soruları – Ocak 2023

ODY Belgesi Çalışma Soruları – Ocak 2023

ODY Belgesi Çalışma Soruları, ODY Belgesi sınava girecek adaylarımızın bizlere sürekli sordukları sorulardan bir tanesi de ODY Belgesi Sınavına girmeden önce kendimizi nasıl test edebiliriz, sorusu oluyordu. Hem değerli takipçilerimiz hem de değerli kursiyerlerimiz için ODY Belgesi Sınavı Çalışma sorulara yakın soruları derleyerek sizlere Online ODY Belgesi Sınav Sistemini sunduk. Aylarca binlerce ziyaretçimiz ve yüzlerce kursiyerimiz bu sınav sistemi ile ikinci sınav haklarını bile kullanmadan başarıyı elde ettiler.

ODY Belgesi Çalışma Soruları ile kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Havuzumuzda bulanan ODY Belgesi ile ilgili tüm soruları burada anında çözebilir, doğru veya yanlış cevaba anında ulaşabilirsiniz.

ODY Belgesi Çalışma Soruları, ODY 1 Belgesi Çalışma Soruları, ODY 2 Belgesi Çalışma Soruları, ODY 3 Belgesi Çalışma Soruları ve ODY 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi ODY Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.

Sorularımız sürekli güncellenmekte ve ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarıyı elde edebileceğinizi de unutmayınız lütfen…

Sistemimizde binlerce soru onlarca soru içeriği bulunmaktadır. 2022 ODY Çalışma Soruları, 2022 ODY Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili tüm sorularımıza aşağıda ulaşabilirsiniz.

ODY Belgesi Çalışma Soruları – 1

ODY Belgesi Çalışma SorularıODY 1 Belgesi Çalışma SorularıODY 2 Belgesi Çalışma SorularıODY 3 Belgesi Çalışma Soruları ve ODY 4 Belgesi Çalışma Soruları ile ilgili sizlerde kendinizi ODY Belgesi Sınavına girmeden test edebilirsiniz.
Başarılar dileriz.

1 / 200

1. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?

2 / 200

2. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

3 / 200

3. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye e ad verilir?

4 / 200

4. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?

5 / 200

5. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

6 / 200

6. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

7 / 200

7. Uluslararası Kara Taşıma Sözleşmesi ne zaman kurulmuş olur?

8 / 200

8. İş kanuna göre işçinin ne kadar süre çalışacağı belirtilmemişse işçinin haftalık çalışma süresi kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır?

9 / 200

9. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?

10 / 200

10. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

11 / 200

11. Kara yolu taşıma yönetmeliğine göre ülke içinde iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

12 / 200

12. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

13 / 200

13. Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

14 / 200

14. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

15 / 200

15. Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 200

16. Kontrolsüz Kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

17 / 200

17. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

18 / 200

18. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

19 / 200

19. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?

20 / 200

20. Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

21 / 200

21. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

22 / 200

22. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?

23 / 200

23. Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşıma yönetmeliğinin kapsamına girer?

24 / 200

24. Aşağıdakilerden hangisi “müşteriyi tutma” aşamalarından birisidir?

25 / 200

25. Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

26 / 200

26. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlerine hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

27 / 200

27. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 200

28. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

29 / 200

29. Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?

30 / 200

30. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesine ne ad verilir?

31 / 200

31. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket eder?

32 / 200

32. Aşağıdakilerden hangisi Maliyet bileşenlerden birisidir?

33 / 200

33. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

34 / 200

34. Bilanço gününde işletmenin varlıklarını ,alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

35 / 200

35. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

36 / 200

36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37 / 200

37. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?

38 / 200

38. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

39 / 200

39. Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

40 / 200

40. Aşağıdakilerden hangisi temel ilk yardım uygulamalarından değildir?

41 / 200

41. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

42 / 200

42. Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

43 / 200

43. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

44 / 200

44. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre Karayolu Turizm Taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

45 / 200

45. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri talep edilmemiş olsalar bile vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?

46 / 200

46. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

47 / 200

47. Bir tehlikeli madde taşınması için ‘onaylanmış bir ambalaj’ aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

48 / 200

48. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

49 / 200

49. Karayolu Taşıma Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

50 / 200

50. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

51 / 200

51. Kullanım şekline göre aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi türü değildir?

52 / 200

52. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53 / 200

53. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilir?

54 / 200

54. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilir?

55 / 200

55. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

56 / 200

56. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

57 / 200

57. Hususi Araçlarda 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması1 zorunludur?

58 / 200

58. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali, Trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

59 / 200

59. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilir?

60 / 200

60. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

61 / 200

61. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ya da gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

62 / 200

62. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanuna göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

63 / 200

63. Aşağıdakilerden hangisi , öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

64 / 200

64. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

65 / 200

65. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz?

66 / 200

66. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ‘’yolcu ve eşyanın bindirme, indirme yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan tanımaları ‘’ ifade eder?

67 / 200

67. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

68 / 200

68. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

69 / 200

69. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’na göre kara yolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

70 / 200

70. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir.

71 / 200

71. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir.

72 / 200

72. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

73 / 200

73. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

74 / 200

74. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin tam açılımıdır?

75 / 200

75. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

76 / 200

76. Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

77 / 200

77. ‘’İnsanların, hayvanların ve trafikte ki araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir ‘’ tanımı aşağıdakilerden hangisi ile örtüşür?

78 / 200

78. Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?

79 / 200

79. Aracın seyahati tamamlandıktan sonra içindeki hafızaya kaydedilen bilgilere ulaşılan araç takip sistemi hangisidir?

80 / 200

80. Satılması sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

81 / 200

81. Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir?

82 / 200

82. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

83 / 200

83. Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

84 / 200

84. CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

85 / 200

85. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?

86 / 200

86. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nagöre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

87 / 200

87. İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

88 / 200

88. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

89 / 200

89. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

90 / 200

90. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

91 / 200

91. M ve P yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları günden itibaren, il içi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

92 / 200

92. Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

93 / 200

93. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlerine hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

94 / 200

94. Karayolu taşımacılığında nakliyecinin sorumluluğu kaç SDR’dir?

95 / 200

95. Aşağıdakilerden hangisi geçerli fesih nedeni olamaz?

96 / 200

96. Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

97 / 200

97. Bilanço gününde işletmenin varlıklarını ,alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

98 / 200

98. Aşağıdakilerden hangisinde burkulmanın tanımıdır?

99 / 200

99. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışma sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ‘na göre ; kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

100 / 200

100. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yada gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

101 / 200

101. Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

102 / 200

102. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

103 / 200

103. Aşağıdakilerden hangisi “Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, vb lojistik faaliyetlerdir” ifadesinin karşılığıdır?

104 / 200

104. Aşağıdaki belirtilerden hangisi burkulmanın tanımına girer?

105 / 200

105. Türk ticaret kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

106 / 200

106. Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM’ YE geri göndermez?

107 / 200

107. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

108 / 200

108. ULUSAL MEVZUATIMIZDA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ HANGİ KANUNDA DÜZENLENMİŞTİR?

109 / 200

109. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

110 / 200

110. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim süreci ne sağlamış olduğu katkılardan birisi değildir?

111 / 200

111. Sahte ve Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?

112 / 200

112. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir?

113 / 200

113. İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

114 / 200

114. Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre nedir?

115 / 200

115. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) evrelerinden değildir?

116 / 200

116. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye e ad verilir?

117 / 200

117. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

118 / 200

118. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

119 / 200

119. Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

120 / 200

120. Karayolu taşımacılığında nakliyecinin sorumluluğu kaç SDR’dir?

121 / 200

121. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkisinin hukuki dayanağı nedir?

122 / 200

122. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

123 / 200

123. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

124 / 200

124. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

125 / 200

125. Müşteri ilişkiler yönetiminde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?

126 / 200

126. İş kanuna göre işçinin ne kadar süre çalışacağı belirtilmemişse işçinin haftalık çalışma süresi kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır?

127 / 200

127. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

128 / 200

128. ‘’Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları’’ neyi ifade eder?

129 / 200

129. Aşağıdakilerden hangisi Meslek ile İŞ Kavramları arasındaki farklardan biri değildir?

130 / 200

130. Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

131 / 200

131. Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi ‘’ görülemeyen/Ölçülemeyen’’ sorunlardan birisi değildir?

132 / 200

132. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

133 / 200

133. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

134 / 200

134. Kara yolu taşıma yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirilmek zorundadır?

135 / 200

135. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

136 / 200

136. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

137 / 200

137. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

138 / 200

138. Yetki belgesi sahipleri hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadır?

139 / 200

139. Karayolu Taşıma Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

140 / 200

140. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

141 / 200

141. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?

142 / 200

142. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

143 / 200

143. Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

144 / 200

144. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

145 / 200

145. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

146 / 200

146. Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte Avrupa Birliğinin öngördüğü temel kriterlerden biri değildir?

147 / 200

147. Aşağıdaki taşımalardan hangisi CMR kapsamına girmektedir?

148 / 200

148. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

149 / 200

149. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin tam açılımıdır?

150 / 200

150. Çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirgemeye çalışmak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

151 / 200

151. Göndericinin taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur?

152 / 200

152. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

153 / 200

153. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?

154 / 200

154. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

155 / 200

155. Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

156 / 200

156. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür?

157 / 200

157. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

158 / 200

158. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

159 / 200

159. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

160 / 200

160. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?

161 / 200

161. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

162 / 200

162. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?

163 / 200

163. İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

164 / 200

164. Aşağıdakilerden davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

165 / 200

165. Aşağıdaki taşımalardan hangisi CMR kapsamına girmektedir?

166 / 200

166. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapan ülke eşleştirmelerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

167 / 200

167. İşaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

168 / 200

168. CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

169 / 200

169. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmaya sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

170 / 200

170. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

171 / 200

171. Taşımacılıkla ilgili işleri yürütmekle görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?

172 / 200

172. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?

173 / 200

173. CMR Konvansiyonu aşağıdakilerden hangi konuda düzenleme getirmez?

174 / 200

174. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

175 / 200

175. Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerden değildir?

176 / 200

176. İş sözleşmeleri hangi durumda sona ermez?

177 / 200

177. İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir?

178 / 200

178. Kafasına yara alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

179 / 200

179. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

180 / 200

180. Aşağıdakilerden hangisi Şoka giren bir hasta/ yaralıdaki belirtilerdendir?

181 / 200

181. Karayolu taşımacılığının dezavantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

182 / 200

182. Aşağıdakilerden hangisi araç takip türlerinden birisi değildir?

183 / 200

183. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

184 / 200

184. Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

185 / 200

185.

Yukarıdaki Trafik uyarı işareti ile ne anlatılıyor?

186 / 200

186. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

187 / 200

187. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

188 / 200

188. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?

189 / 200

189. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özellikleri değildir?

190 / 200

190. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

191 / 200

191. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

192 / 200

192. Bilanço gününde işletmenin varlıklarını ,alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

193 / 200

193. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

194 / 200

194. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

195 / 200

195. Turizm taşımacılığında ‘’Paket Tur’’ un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

196 / 200

196. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’na göre kara yolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamaz?

197 / 200

197. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

198 / 200

198. Aşağıdakilerden hangisi sigorta işlemlerinde kullanılan belgelerden birisi değildir?

199 / 200

199. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) bileşenlerden biridir?

200 / 200

200. Çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirgemeye çalışmak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Sonucunuz hesaplanıyor, lütfen bekleyin.

ODY Belgesi Çalışma Sorular ile ilgili bu test sistemlerimiz sizlere yol gösterecektir. Sadece bir ODY Belgesi Sınavı değil birden fazla ODY Belgesi Sınav Sistemimiz ile kendinizi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kayıtlı ODY Belgesi Derslerimiz ile de eksik kaldığınız konuları tamamlamayı unutmayınız.

2022 ODY 1 Belgesi Çalışma Soruları, 2022 ODY 2 Belgesi Çalışma Soruları, 2022 ODY 3 Belgesi Çalışma Soruları ve 2022 ODY 4 Belgesi Çalışma Soruları sistemimizde bulunan ODY Belgesi Çalışma Sorular havuzumuzdan düzenli olarak sizlere sunulmaktadır.

Sizlere aşağıda sunulan diğer sınavlarımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Her ODY Belgesi Çalışma Soruları farklı sorulardan oluşmaktadır. Online ODY Belgesi Testi, Online ODY Belgesi Sınavı olarak da kendinizi en mutlak başarı zirvesine çıkarabileceğinizi ve ekstra sınav haklarınızı kullanarak başarısız olmanızın da önüne geçeceğini unutmayın.

Soru havuzundaki sorularımız ve genel bilgi almak için lütfen Eğitim Danışmanımız ile irtibata geçiniz.

Eğitim Danışmanımıza : 0216 493 6 493 numaralı telefon veya 0549 493 42 42 numaralı WhatsApp hatlarından anında ulaşabilirsiniz.

Web sitemizin (Masaüstü Kullanıcıları için) Canlı Destek bölümünden de hemen ulaşım sağlayabilirsiniz.

Senelerin vermiş olduğu tecrübeler ile sizlere kesintisiz ve daimi hizmet sunuyor ve sunmaya devam edeceğimizi de lütfen unutmayınız.

0/5 (0 Reviews)
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.